DUYURULAR
17.12.2018
2018-2019 Güz Final Sınavları Takvimi
17.12.2018
Staj Bilgilendirme Toplantısı
15.12.2018
Biyomühendislik Mezun Buluşması
10.12.2018
Temel Bilgisayar Bilimleri 2. Vizesi hk.
10.12.2018
Proje ve Bitirme Çalışması Öğrenci-Danışman Listeleri
06.12.2018
Seminer Duyurusu
06.12.2018
Genetik Mühendisliği 2. Vize Sınavları hk.
03.12.2018
Yabancı Uyruklu Öğrencilerimizin Dikkatine
28.11.2018
Seminer
26.11.2018
Kısa Film Yarışması
21.11.2018
Biyotermodinamik ve Kütle Transferi Yıliçi SInavları hk.
08.11.2018
2018-2019 Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi
02.11.2018
2018-2019 Bahar Yarıyılında Bitirme Çalışması ve Proje Alacak Öğrencilerin Dikkatine (02.11.2018 tarihinde güncellendi.)
01.11.2018
Fizik 1 (FIZ1001) Arasınavı hk.
25.10.2018
İş ve Staj Duyurusu
24.10.2018
Öğrenci Temsilciliği Seçimlerinin Ertelenmesi
18.10.2018
Seminer Duyurusu
18.10.2018
2018-2019 Güz Dönemi Lisans Haftalık Ders Programları ve Önemli Hususlar (Güncellendi.)
17.10.2018
Fizik 1 (Gr. 35) Derslik Değişikliği
15.10.2018
Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Öğrenci Listesi
10.10.2018
Yabancı Öğrenci Kontenjanıyla ve DGS ile Yeni Kayıt Olan Öğrencilerin Dikkatine
08.10.2018
Doktora Yeterlik Sınavı hk.
01.01.1970
Engelli Öğrenci Temsilci Seçimi
01.01.1970
Tanışma Çayı ve Oryantasyon
03.12.2018
DGS ile Kayıt Olan Öğrenciler hk.
26.09.2018
Lisansüstü Ders Programı, Bilimsel Hazırlık Dersleri ve Uzmanlık Alan Dersleri hk.
25.09.2018
Seminer
21.09.2018
Kapanan Dersler
19.09.2018
Seminer
18.09.2018
Muaf Olunan Dersler hk.
Yeni Yönetmelikler hk. (Güncelleme: 18.05.2018)
18.05.2018

Değerli öğrencilerimiz,


Üniversite senatosu tarafından kabul edilen yeni yönetmelikler ektedir. Azami süresini tamamlayan öğrencilerin ilgili yönetmeliği dikkatle okumalar büyük önem arz etmektedir.

 

Diğer yönetmeliklerde eklenen yeni maddeler ise şunlardır:

 

 e) Bir dersin başarı değerlendirmesinde; not ortalamasının, yüz tam not üzerinden en az kırk olması gerekir. (27.04.2018 tarih ve 30404 sayılı R.G. ile bu bent eklenmiştir.) (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.)

 

(3) Öğrenci, 2. sınıftan başlayarak öncelikle bir önceki sınıftan (alttan) başarısız olduğu dersleri almak
zorundadır. Ders kredi sınırını aşmamak şartıyla bulunduğu veya (1). ve (2). fıkralardaki şartlara bağlı
kalarak bir sonraki (üstten) sınıftan ders alabilir. (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı itibari ile
uygulamaya konulacaktır.) (12.04.2018/02-08 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

(c) Öğrenciler, öncelikle bulundukları sınıfın alt sınıflarındaki alıp başarısız oldukları ve daha önce hiç almadıkları dersleri almak zorundalardır. Bu şartı sağlayan öğrenciler, iş bu esaslarda belirtilen ders kredi sınırını aşmamak koşuluyla bulundukları sınıf ve üst sınıflardan da ders alabilirler. (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı itibari ile uygulamaya konulacaktır. (12.04.2018 tarih ve 2018/02-08 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

 

17. Yabancı dil hazırlık beklemeli tüm öğrenciler, beklemeli oldukları yarıyıllara ait katkı payı/öğrenim ücretini öderler. Yarıyıl sonlarında yapılan İYS sınavına girmek istemeyen ve ilgili yarıyılda öğrencilik haklarından faydalanmak istemeyen öğrencilerin, bu durumlarını belirtir bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksek Okuluna başvurmaları gerekir. Bu durumdaki öğrencilerle ilgili alınacak YDYO Kurul kararının bir örneği, Harç Birimine gönderilir. 12.04.2018 tarih ve 2018/02-08 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.) 


Öğrencinin üniversitemizdeki öğrenimi sırasında eşzamanlı olarak diğer bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenim (Önlisans, Açık veya Uzaktan Öğretim Programları vb) görürken başarılı olduğu ders/derslerden muafiyet talebi kabul edilmez. (12.04.2018 tarih ve 2018/02-07 sayılı Senato kararı ile bu fıkra eklenmiştir.)


b. Öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü Lisansüstü programlarda aldığı dersler için de eşdeğerlik talebinde bulunabilir. (12.04.2018 tarih ve 2018/02-07 sayılı Senato kararı ile bu fıkra eklenmiştir.)

 

Mühendislik Tamamlama Programına kayıt olan veya aynı yolla üniversitemiz programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri Yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları en fazla 3 dersten muaf edilirler. (12.04.2018 tarih ve 2018/02-07 sayılı Senato kararı ile bu fıkra eklenmiştir.)

 

İlgili dökümanlar