DUYURULAR
19.09.2018
Seminer
18.09.2018
Muaf Olunan Dersler hk.
18.09.2018
İETT Pasoları ve Öğrenci Kimlikleri
15.09.2018
Proje ve Bitirme Çalışması hk.
14.09.2018
Lisans Programı Seçmeli Dersleri hk.
13.09.2018
Lisans Öğrencileri için Ders Kayıt Kılavuzu ve Önemli Duyurular
13.09.2018
Lisansüstü Ders Programı, Bilimsel Hazırlık Dersleri ve Uzmanlık Alan Dersleri hk.
12.09.2018
2018-2019 Güz Dönemi Lisans Haftalık Ders Programları ve Önemli Hususlar (Güncellendi.)
11.09.2018
Biyomühendislik Lisansüstü Öğrencilerinin Dikkatine
11.09.2018
Bitirme Tezi ve Proje Dersleri hk. (Güncellendi)
01.01.1970
Erasmus+ Programı Transkriptleri ve İntibak B hk.
06.09.2018
Lisans Son Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine
31.08.2018
İntibak İşlemleri hk.
31.08.2018
Yeni Kayıt Olacak Öğrencilerimizin Dikkatine
08.08.2018
ÇAP Öğrencilerinin Yeni Eğitim Planına İntibak İşlemleri hk.
06.08.2018
Duyuru
18.07.2018
Yeni Eğitim Planına İntibak İşlemleri hk.
29.06.2018
Mezuniyet Sınavları hk.
27.06.2018
Kimya-Metalürji Fakültesi 2018 Mezuniyet Töreni
27.06.2018
2018 Mezuniyet Töreni - Dereceye Giren Öğrenciler hk.
25.06.2018
Mezuniyet Sınavları ve Süreci Hakkında
19.06.2018
Yaz Okulu hk.
18.06.2018
Lisans Programları Bütünleme Sınavları Takvimi (18.06.2018 tarihinde güncellendi.)
18.06.2018
Yaz Okulu Fakülte Kurul Kararları
13.06.2018
Lisanüstü Bütünleme Sınavları Takvimi
08.06.2018
Mezuniyet Töreni Saat Değişikliği
05.06.2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Eğitim Bilgileri
31.05.2018
Öğretim Üyemizin Başarısı
22.05.2018
2017-2018 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Final Sınavları Takvimi
22.05.2018
Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine
Yeni Yönetmelikler hk. (Güncelleme: 18.05.2018)
18.05.2018

Değerli öğrencilerimiz,


Üniversite senatosu tarafından kabul edilen yeni yönetmelikler ektedir. Azami süresini tamamlayan öğrencilerin ilgili yönetmeliği dikkatle okumalar büyük önem arz etmektedir.

 

Diğer yönetmeliklerde eklenen yeni maddeler ise şunlardır:

 

 e) Bir dersin başarı değerlendirmesinde; not ortalamasının, yüz tam not üzerinden en az kırk olması gerekir. (27.04.2018 tarih ve 30404 sayılı R.G. ile bu bent eklenmiştir.) (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.)

 

(3) Öğrenci, 2. sınıftan başlayarak öncelikle bir önceki sınıftan (alttan) başarısız olduğu dersleri almak
zorundadır. Ders kredi sınırını aşmamak şartıyla bulunduğu veya (1). ve (2). fıkralardaki şartlara bağlı
kalarak bir sonraki (üstten) sınıftan ders alabilir. (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı itibari ile
uygulamaya konulacaktır.) (12.04.2018/02-08 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

(c) Öğrenciler, öncelikle bulundukları sınıfın alt sınıflarındaki alıp başarısız oldukları ve daha önce hiç almadıkları dersleri almak zorundalardır. Bu şartı sağlayan öğrenciler, iş bu esaslarda belirtilen ders kredi sınırını aşmamak koşuluyla bulundukları sınıf ve üst sınıflardan da ders alabilirler. (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı itibari ile uygulamaya konulacaktır. (12.04.2018 tarih ve 2018/02-08 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

 

17. Yabancı dil hazırlık beklemeli tüm öğrenciler, beklemeli oldukları yarıyıllara ait katkı payı/öğrenim ücretini öderler. Yarıyıl sonlarında yapılan İYS sınavına girmek istemeyen ve ilgili yarıyılda öğrencilik haklarından faydalanmak istemeyen öğrencilerin, bu durumlarını belirtir bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksek Okuluna başvurmaları gerekir. Bu durumdaki öğrencilerle ilgili alınacak YDYO Kurul kararının bir örneği, Harç Birimine gönderilir. 12.04.2018 tarih ve 2018/02-08 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.) 


Öğrencinin üniversitemizdeki öğrenimi sırasında eşzamanlı olarak diğer bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenim (Önlisans, Açık veya Uzaktan Öğretim Programları vb) görürken başarılı olduğu ders/derslerden muafiyet talebi kabul edilmez. (12.04.2018 tarih ve 2018/02-07 sayılı Senato kararı ile bu fıkra eklenmiştir.)


b. Öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü Lisansüstü programlarda aldığı dersler için de eşdeğerlik talebinde bulunabilir. (12.04.2018 tarih ve 2018/02-07 sayılı Senato kararı ile bu fıkra eklenmiştir.)

 

Mühendislik Tamamlama Programına kayıt olan veya aynı yolla üniversitemiz programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri Yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları en fazla 3 dersten muaf edilirler. (12.04.2018 tarih ve 2018/02-07 sayılı Senato kararı ile bu fıkra eklenmiştir.)

 

İlgili dökümanlar