Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AKDESTE

Adres

:

YTÜ Davutpaşa Kampüsü, Kimya Metalürji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, KMA 127, 34220, Esenler/Istanbul

Telefon

:

0212 383 4630

Faks

:

0212 383 4625

E-posta

:

zmustafaeva@yahoo.com

Web

:

http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/zakdeste