Dr. Öğr. Üyesi Murat TOPUZOĞULLARI

Adres

:

YTÜ Davutpaşa Kampüsü, Kimya Metalürji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, KMA 129, 34220, Esenler/Istanbul

Tel

:

+90 212 383 4627

Faks

:

+90 212 383 4625

E-posta

:

mtopuzoullar@yahoo.com

Web Sitesi

:

http://avesis.yildiz.edu.tr/mtopuz/