Araş. Gör. Dr. Emrah Şefik ABAMOR

Adres

:

YTÜ Davutpaşa Kampüsü, Kimya Metalürji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, KMA 108, 34220, Esenler/Istanbul

Tel

:

+90 212 383 4659

Faks

:

+90 212 383 4625

E-posta

:

esabamor@gmail.com

Web Sitesi

:

http://avesis.yildiz.edu.tr/eabamor/