Araş. Gör. Rıdvan YILDIRIM

Adres

:

YTÜ Davutpaşa Kampüsü, Kimya Metalürji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, KMA 118, 34220, Esenler/Istanbul

Telefon

:

+90 212 383 4649

Faks

:

+90 212 383 4625

E-posta

:

ridvany@yildiz.edu.tr

Web

:

http://avesis.yildiz.edu.tr/ridvany/