KISMİ ZAMANLI ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Kısmi zamanlı olarak görev yapan  öğrenciler,  çalışma dönemleri boyunca SGK kayıtlarında işçi olarak görünmektedir. Bu sebeple, Temel İSG eğitimi aldırılması gerekmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği kapsamında aldığımız uzaktan eğitim sistemine 2021-2022 döneminde görev yapan tüm assistan öğrencilerin kaydı yapılmıştır.  Eğitimler ile ilgili olarak önemli hususlar aşağıda sunulmuştur:  

1. Eğitim linki :  isgegitim.yildiz.edu.tr olarak belirlenmiştir.  

2. Eğitim kullanıcı adı ve şifresi öğrencinin kendi TC Kimlik numarasıdır.  

3. Son üç sene içinde eğitim alan öğrencilerin sertifikaları birimler tarafından kabul edilebilecektir.  

4. En az bir dönem iş sağlığı ve güvenliği alan öğrenciler birimler tarafından eğitimden muaf tutulabilecektir.  

Eğitimin ivedilikle tamamlamaları önem arz etmektedir.