Yaz Okulu Hakkında ÖNEMLİ

Değerli Öğrencilerimiz,

 
Başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde OBS üzerinden yapılır. YTÜ öğrencileri
OBS sistemine kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar.
YTÜ Öğrencileri OBS üzerinden almak istediği dersleri belirleyerek dersler için belirlenen ücreti
öder.
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Okulu ders ücretlerine ilişkin işlemler Üniversitemiz Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın web sayfasında duyurulacaktır.
Öğrencilerin, Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla,9 (dokuz) krediyi
geçemez.
 
YTÜ Öğrencilerinin Bölüm Dışı Ders Alması (Servis Dersleri Hariç-Öğretim Planında
Olmayan Dersler)
Öğrencilerin, Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla, 9 (dokuz)
krediyi geçemez.
Diğer bölümlerden alınacak dersin içeriğinin % 75 uygun olması ve bu dersin programınızdaki
diğer derslerle çakışmaması.
 
Almak istediğiniz ders yaz okulunda diğer bölümler tarafından açılacak olup Diğer Bölümlerden
Alınabilir Dersler Listesinde yer alıyor ise Bölümümüze Yaz Okulu Başka Bölümden Ders
Alma Dilekçesi ile başvurmanız yeterlidir.
Dilekçeye ek olarak diğer bölümlerde açılan dersin saat ücretini yatırdığını belgelemesi gereklidir.
 
Almak istediğiniz ders yaz okulunda diğer bölümler tarafından açılacak olup Diğer
Bölümlerden Alınabilir dersler listesinde bulunmamakta ise aşağıdaki adımları
uygulaması gerekmektedir.
Başka bölümden almak istenilen dersin karşılığı olan bölümümüz dersini, o dersi veren öğretim
üyesine ders içeriklerini iletip aşağıdaki örnekte belirtilen şekilde uygunluk almanız
gerekmektedir. (kurum mail adresi ile olabilir)
Örneğin : ”MSE3931 Isı Transferi dersinin içeriği BYM3901 Biyomühendislikte Isı Transferi dersi
ile içerik yönünden %75 uygundur.” şeklinde öğretim üyesi uygunluk vermelidir.
Alınan uygunluk ile birlikte Yaz Okulu Başka Bölümden Ders Alma Dilekçesi doldurulup
Bölümümüze teslim edebilirsiniz.  .
YTÜ Öğrencisi öğretim planında bulunan ve yaz okulunda açılmayan bir ders yerine almak
istediği YTÜ’de diğer bölümlerde açılan dersin saat ücretini yatırdığını belgelemesi
gereklidir.
Öğretim planı dışında diğer Fakültelerden/Bölümlerden alınan dersler ders notlarının dersin
dersin verildiği bölüm tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlığına bildirilmesi üzerine
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sisteme girilir. Bu dersler yaz okulu sonuna kadar öğrenci
otomasyon sisteminde görünmez.
 
LİNKLER:
https://ogi.yildiz.edu.tr/duyurular/2021-2022-Yaz-Okulu/415
https://ogi.yildiz.edu.tr/duyurular/2021-2022-Yaz-Okulu/415
 
 

Yaz okulunda almak istenilen servis dersleri (Fizik1, Fizik2, Mat1, Mat2, Genel Kimya, ...) için ders saydırma işlemi yapılmamaktadır. Dolayısıyla dilekçe vermenize gerek yoktur. Yaz okulu ders seçme zamanında OBS sistemi üzerinden istenilen dersleri seçmeniz gerekmektedir. İlgili başvuru kılavuzu ve yönergeye linklerden ulaşılmaktadır.

 

Başvuru Kayıt

Yaz okulu servis dersleri programı

Yönerge