ÖNEMLİ: 2022/2023 Güz Yarıyılı Ders Kayıtları Hakkında

Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine dilekçelerin online form üzerinden doldurulması ve elden teslim edilmesi 06.10.2022 tarihi saat 15:00'a kadar uzatılmıştır.

2022/2023 Güz Yarıyılında ders kaydı yapacak öğrencilerimizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının yayınladığı kılavuzu ve tarihleri dikkate almaları gerekmektedir.

Kılavuz : https://ogi.yildiz.edu.tr/duyurular/2022-2023-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Y%C4%B1l%C4%B1-G%C3%BCz-Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1-Ders-Kay%C4%B1tlar%C4%B1-hk./429 

19 Eylül 2022 tarihli Senato kararına göre, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrencinin ders programında çakışma olması durumunda, çakışan derslerden birinin uzaktan eğitim yöntemiyle veriliyor olması şartıyla, çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkan tanınmasına, alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmamasına, oy birliği ile karar verildi. 

Bunun haricinde yaşanabilecek sistemsel problemlerden dolayı ders seçimini gerçekleştiremeyen öğrencilerimiz için dilekçe süreci gerçekleştirilecektir. Dilekçe teslimi için aşağıda belirtilen linkler üzerinden doldurulması zorunlu olan online formları doldurup, dosyaları (dilekçe dosyaları, sistemsel hata yaşandığına dair veya ders seçiminin gerçekleştirilemediğine dair sistemin ekran görüntülerini) ek olarak forma ekleyerek başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca dilekçelerin Bölüm Sekreterliğine elden de teslim edilmesi zorunludur. 

 

Dilekçeler için son tarih - 4 Ekim 2022 (Hem online form hem elden teslim için)

E-mail yoluyla ileteceğiniz dilekçeler kabul edilmeyecektir. 

Başvuru tarihleri dışındaki dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Teknik Sorunlar ve Kontenjan Sorunları için Form : https://forms.gle/ypV9AmGWYScg3P3A9 

Ders Sildirmek için Form:  https://forms.gle/ypV9AmGWYScg3P3A9 

Çakışan Dersler için Form : https://forms.gle/3MbiRPJcmCXqWwhE7 

Proje-Bitirme Çalışması Almak İsteyen Öğrenciler için Form: https://forms.gle/ZUnMrZhbQvTX6zk79 

Genel Dilekçe Formu: FR-0531-Mazeretli Ders Ekle-Sil Dilekçesi.xls