Erasmus Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

Sevgili öğrenciler,
 
Yaptığınız tercihler ve başarı sıralarınız göz önüne alınarak ekte verilen yerleştirme listesi oluşturulmuştur. Listeyle ilgili itirazınız bulunuyorsa veya bu listeye istinaden kesinlikle gitmeyecek olanlar varsa lütfen Dr. Öğr. Üyesi Murat Topuzoğulları'na yarın (07.03.2020 Cumartesi) saat 12:00'a kadar mail atmaları gerekmektedir. Ardından nihai liste oluşturulacaktır.
 
Kontenjanların dolmasından ötürü, listenin alt sıralarında yer alan öğrenciler açıkta kalmamaları için kontenjanı boş olan üniversitelere yerleştirilmiştir.
 
Listede sarı ile işaretliler yerleştirilmiş olanlar, turuncu işaretliler tercih yapmayanlar, beyaz olanlar ise kontenjan dolduğu için yerleştirilemeyenlerdir.
 
Yerleştirme Sonuçları