BYM4102 Veri Analizi Görüntüleme Dersi Hakkında

BYM4102 Veri Analizi Görüntüleme Dersi için 22 Eylül 2020 13:00-15:00 arası  Dr. Öğr. Üyesi Alper YILMAZ tarafından Online sınav yapılacaktır.