DERS SEÇİMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ

1. Ders programında çakışma görülmesi durumunda, alttan alınan ve çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesi hakkında

Üniversitemiz Senatosu’nun 01.09.2020 tarih ve 2020-06 sayılı toplantısında, 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına mahsus olmak üzere “Öğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, alttan alınan ve çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkân tanınmasına; alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmamasına” karar verilmiştir.   Ancak sistem çakışan derslerin alınmasına izin vermediğinden bu kapsamda ders almak isteyen öğrencilerimizin dilekçe ile kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Çakışma durumu ilgili Bölüm Başkanlığınca incelenerek ders alması uygun görülenlere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu dersler eklenecektir.

Öğrenciler daha önceden almadıkları ya da F0 ile kaldıkları dersleri de bu kapsamda alabileceklerdir.

Senato kararı gereğince öğrenciler ilgili dilekçelerini imzalı olarak en geç 30.09.2020 tarihine kadar Bölüm Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

 

2. Hibrit ders uygulaması hakkında

Hibrit modeline göre uygulanacak derslere yüz yüze katılacak öğrencilerin imzalı dilekçelerini (dijital imzalı olabilir) Bölüm Başkanlığına ve dersi yürütecek Öğretim Üyesine 30.09.2020 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.