Bölüm Hibrit Derslerinin Yapılacağı Sınıflar Hakkında

Uzaktan ve yüz yüze yapılacak bölüm hibrit derslerine ait sınıf bilgileri aşağıda sunulmuştur. 

 

BYM4661 Biyomedikal Malzemeler Gr:1  (Yeterli  sayıda öğrenci sayısına ulaşmadığından ders kapanmıştır.) 

     

BYM2101  Moleküler Biyolojinin Temel Prensipleri Gr:1        KMB-321 no.lu sınıf
  

BYM2101  Moleküler Biyolojinin Temel Prensipleri Gr:2        KMB-322 no.lu   sınıf