Proje ve Bitirme Çalışması Derslerini Alan Öğrencilerin Dikkatine

Proje dersini alan tüm öğrencilerle 11 Mart 2021 Perşembe günü saat 17:00’de (Türkçe olarak) ve saat 19:00’da (İngilizce olarak) bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantı linklerine aşağıda verilmiştir.

Proje Toplantı Linki (Türkçe olarak yapılacaktır)

Proje Toplantı Linki (İngilizce olarak yapılacaktır) (Project meeting in English)

 

 

Bitirme Çalışması dersini alan tüm öğrencilerle 13 Mart 2021 Cumartesi günü saat 09:00’da (Türkçe olarak) ve saat 11:00’de (ingilizce olarak) bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantı linklerine aşağıda verilmiştir.

Bitirme Çalışması Toplantı Linki (Türkçe olarak yapılacaktır)

Bitirme Çalışması Toplantı Linki (İngilizce olarak yapılacaktır) (Thesis meeting in English)