ENF1170, BYM3361-Genetik Kavramlar, BYM4081-Gr2 Mat Model Hibrid Ders Grupları Hakkında

Değerli öğrenciler,
 
Aşağıdaki derslerin hibrid takvimi ve gruplaması için https://bit.ly/bym-hybrid adresini kullanabilirsiniz.
 
ENF1170-Gr1
ENF1170-Gr2
BYM3361 - Genetik Kavramlar
BYM4081-Gr2 Matematik Modelleme