2021/2022 Bahar Dönemi Ders Kayıtları Hakkında

2021/2022 Bahar Yarıyılı ders kayıtları OBS sistemi üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan kılavuz dikkate alınarak belirlenen günlerde gerçekleştirilecektir. 

 

1. sınıfların ders kayıtları otomatik olarak yapılmayacak olup, ders kayıt takvimi dikkate alınarak öğrenciler tarafından ders seçimi (zorunlu ve seçmeli dersler) yapılması gerekmektedir. 

 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/duyurular/2021-2022-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Y%C4%B1l%C4%B1-Bahar-Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1-Ders-Kay%C4%B1tlar%C4%B1-hk./405