Lisans Öğrencilerinin Lisansüstünden Ders Almaları Hakkında

-3. ve 4. Sınıftaki lisans öğrencileri lisansüstü seviyedeki dersler arasından en fazla 3 ders seçimi yapabilirler.
-Ders seçimi yapacak olan öğrencilerin bölümlerine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
-İlgili bölüm, fakülte ve enstitünün oluru neticesinde ders alınabilir.
-Öğrenci almış olduğu bu dersi/dersleri fazla kredi olarak almış ise mezuniyet öncesinde talep ederek lisansüstü eğitimi için kullanabilir.