Mazeretli Ders Ekle-Sil Dilekçeleri hk.

Lisans ders seçim sürecinde mazeretleri nedeniyle (mezuniyetini engelleyen durumlar, online ders çakışması vb.) OBS üzerinden ders seçimi yapamayan öğrencilerimiz 25 ve 28 Şubat 2022 tarihleri saat 16:30'a  kadar Bölüm Öğrenci İşleri Birimine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Seçmeli dersler için yukarıda bahsedilen mazeretlerde, kontenjanı uygun olan dersin seçilmesi gerekmektedir. 

 

•E-mail olarak dilekçe kabul edilmemektedir.

•Başvuru tarihleri dışındaki dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

FR-0531-Mazeretli Ders Ekle-Sil Dilekçesi