GÜNCELLENDİ- Yaz Okulu Hk.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Okulu Başvuruları online olarak alınarak yüz yüze yapılacaktır. Yaz okulu ile ilgili tarihler ve detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 
2024 yılı yaz döneminde, yaz okulunda eğitim almak isteyen öğrenciler aşağıdaki üniversitelerden ve üniversitemizdeki diğer bölümlerden ders alabilir. Bu konuda bölüme Obs üzerinden ve dilekçe yazılması gerekmektedir. Dilekçeye ek olarak almak istediğiniz dersi, okulu, eğitim dili, dersin kredisi ve ders içeriğini gösterir belgenin de dilekçeye ek olarak bölüme verilmesi gerekmektedir. Islak imzalı dilekçelerin ve dilekçe eklerinin bölüm öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Lütfen e-mail yolu ile evraklarınızı göndermeyiniz. Onaylanmayan dersler kesinlikle sayılmayacaktır.
Servis dersleri (matematik, fizik, kimya Türkçe vb ) başvurulari için ilgili derslerin websiteleri takip edilmelidir
 
Farklı üniversitelerin yaz okuluna başvuracak olan öğrencilerin bu formu doldurmaları gerekmektedir.
 

Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
 
 
Geçen senelerde onay verilen bazı dersler ve üniversiteleri:
 

Diğer bölüm veya diğer üniversitelerdeki dersler

Bölümüzde eşdeğer kabul edilen dersler

YENİ:   Marmara Üniversitesi / Çevre Mühendisliği / MATH2005  Differential Equations (ENG)

MAT2411 Differential Equations (ENG)

Yıldız Teknik Üniversitesi/

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği/ MSE3931 Heat Transfer

BYM3901 Biyomühendislikte Isı Transferi

Yıldız Teknik Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik Bölümü/MAT1072 Matematik 2

MAT1072 Matematik 2

Yıldız Teknik Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü/FIZ1001 Fizik 1

FIZ1001 Fizik 1

Yıldız Teknik Üniversitesi/Çevre Mühendisliği/CEV1170  Temel Bilgisayar Bilimleri

ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri

Yıldız Teknik Üniversitesi/Kimya Bölümü/KIM2531 Fizikokimya 1

BYM1602 Biyomühendislikte Fizikokimya

Yıldız Teknik Üniversitesi/ Kimya Bölümü/KIM3441 Organik Kimya 1

BYM1512 Mühendisler için Organik Kimya

Marmara Üniversitesi / Biyomühendislik Bölümü CHEM1007 Basic Chemistry KIM1170 Genel Kimya
Marmara Üniversitesi / Biyomühendislik Bölümü MATH1001 Calculus I MAT1071 Matematik 1
Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Fizik Bölümü PHYS105 General Physics I / PHYS106 General Physics II FIZ1001 Fizik 1 / FIZ1002 Fizik 2
Marmara Üniversitesi / Kimya Bölümü CHEM185 Biochemistry I BYM2321 Biyomühendislikte Biyokimya

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi/Biyomedikal Mühendisliği/BME204   Biyomalzemeler ve Biyouyumluluk

BYM2302 Biyomalzemeler

Ege Üniversitesi/Fen Fakültesi/Fizik Bölümü/MAT163 Matematik 1

MAT1071 Matematik 1

Orta doğu Teknik Üniversitesi/ Matematik Bölümü/ Math 118 - Calculus II

MAT1072 Matematik 2

Ege Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği/ 507002012018/Termodinamik I

BYM2711 Biyotermodinamik

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü KIM1701 Genel Kimya "KIM1170 Genel Kimya" dersine eşdeğer değildir. Ders içeriklerinin en az %75'inin benzer olması gerekmektedir.

Ege Üniversitesi/Biyomühendislik Bölümü/INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY

"Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik" dersine eşdeğer değildir. Ders içeriklerinin en az %75'inin benzer olması gerekmektedir. 

Ege Üniversitesi/Biyomühendislik Bölümü/ Process kontrol

"Biyoproses Mühendisliği" dersine eşdeğer değildir. Dersin kredisinin en az %65'ini sağlaması gerekmektedir