2022-2023 Eğitim-Öğretim Biyomühendislik Lisansüstü Giriş Sınavı Hakkında (Güncel)

2022-2023 Bahar Yarıyılı Biyomühendislik Yüksek Lisans giriş sınavı 02 Subat Persembe günü saat 9.30’da, Biyomühendislik Bölümü KMB 215 ve KMB 216 numaralı sınıflarda gerçekleştirilecektir.
Yüksek lisans sınav soruları çoktan seçmeli olup, Biyomühendislik Bölümü zorunlu ders içeriklerinden oluşacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır.
 
2022-2023 Bahar Yarıyılı Biyomühendislik Doktora giriş sınavı 02 Subat Persembe günü saat 10.30’da, Biyomühendislik Bölümü toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Doktora sınavı mülakat şeklinde yapılacaktır.