Öğrenci kartları hak.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin öğrenci kimlik kartları çıkmıştır. Lisans öğrenci kartları Taş Binadaki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından, lisansüstü öğrenci kartları ise biyomühendislik bölüm sekreterinden alınabilir.