Seminer Daveti: Biobased technologies towards carbon neutrality: Perspective from Norway

Dr. Gopalakrishnan Kumar tarımsal atık biyorafinerilerinin biyoyakıt ve biyoürün oluşturulması için kullanımı konulu serminerini gerçekleştirecektir. Stavanger'deki çeşitli yetiştirme ve imalat endüstrilerinden elde edilen tarımsal atık (lignoselüloz) biyorafineri bakış açısıyla biyoyakıt ve biyoürün oluşumu için kullanılmaktadır. Katma değerli ürünlerin kullanımı için uygun maliyetli ön arıtma yöntemleri ve çeşitli atık akışlarının daha fazla değerlendirilmesi, farklı türdeki biyo-rafinerilerin tekno-ekonomik analizi, ölçeklendirme fizibiliteleri için potansiyel olabilmektedir. 

 

Tüm bölümümüz davetlidir.

 

Dr. Gopalakrishnan Kumar

Stavanger Üniversitesi, Stavanger, Norveç, Kimya, Biyobilim ve Çevre Mühendisliği Enstitüsü, Bilim ve Teknoloji Fakültesi'nde Profesör ve Grup lideri olarak görev yapmaktadır.  Prestijli dergilerde (8 kapak resmi makalesi, 20 yüksek alıntılanan/sıcak makale ve 1 önemli bilimsel makale dahil) 350'den fazla SCI makalesi yayınlamıştır ve toplam atıf > 17000 ve h-index 73'tür. 20'den fazla kitap bölümü bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli konferans, seminer ve çalıştaylarda 100'den fazla konuşma (açılış konuşması/davetli) yapmıştır. Akademik katkısının yanı sıra, çeşitli üniversite ve endüstrilerde (~3 milyon USD) çeşitli uluslararası akademik/araştırma projelerinde danışman/uzman olarak çalışmaktadır.

Başlıca araştırma ilgi alanı, biyorafineri ve değerleme şemaları ve Mikrobiyal yakıt/elektroliz hücresi (MFC ve MEC) teknolojileri aracılığıyla lignoselüloz/atık/atık su ve alg biyokütlesinden biyoyakıt/biyokimyasal üretimidir. Ek olarak, çeşitli çevresel iyileştirme uygulamaları için yeşil sentezlenmiş aktif karbon ve Nano parçacıkların uygulanması üzerinde çalışmaktadır.