Mazeret Sınavları Hk.

2022/2023 Bahar yarıyılı vize sınavlarında çakışma veya mazeretlerinden dolayı mazeret sınavı hakkından yararlanmak öğrencilerin durumları YTÜ Yarıyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları (DD-007) doğrultusunda değerlendirilecek olup;

 

1-Yönetmelik esasları dahilinde mazereti olanlar FR-0607 kodlu dilekçeyi hazırlayarak mazeretini ispatlayan resmi belge FR-0607-Mazeret Sınav Talep Formu ile,

 

2- Çakışma durumunda olanlar ise FR-0606 kodlu dilekçeyi hazırlayarak  iki bölüme de ait ders/sınav programını eklemek suretiyle, FR-0606-Çakışan Dersler İçin Mazeret Sınav Talep Formu ile,

 

başvurularını bioeng@yildiz.edu.tr adresine 03.05.2023 saat 17:00’a kadar göndermeleri gerekmektedir. 

 

Dilekçelerinizi gönderirken dosya isimlendirmesine 'Adı_Soyadı_Öğrenci Numarası_Dilekçe ismi' olarak yazınız. Mail konu başlığını ise 'Vize Mazeret Sınav Dilekçesi-Öğrenci Adı Soyadı' Olarak Belirtiniz.

 

  • Eğitim Öğretim dönemi içinde almış olduğunuz raporlar, sadece ara sınavlara ilişkin mazeret sınavı başvurularında kullanılabilmektedir. 
  • Dönem sonu sınavları için mazeret sınavı yapılmamaktadır.
  • Finallerin Mazereti olmamaktadır.
  • Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için derslerin son haftası içinde yapılır. Mazeret sınavlarında öğrenci, dersin tüm içeriğinden sorumludur.
  • Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavı talebinde bulunabilir.
  • Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Bölüm Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir. (e-mail olarak kabul edilmemektedir.)
  • Çakışan dersi ve/veya raporu veya mazeretine ilişkin herhangi bir evrak iletmeyen öğrencilerin mazeret dilekçeleri kabul edilmeyecektir.
  • Raporlu bulunan tarihlerde sınava girdiği tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. İptal edilen sınavların mazeretleri yapılmayacaktır.
  • Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde; öğrenci, öncelikle anadal programındaki dersin/derslerin sınavına girer. Çift anadal programındaki dersin/derslerin sınavına ise “Mazeret Sınavı Dilekçesi” ile mazeret sınav başvurusu yaparak girebilir.

 

MADDE 30 – (1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez."

 

Diğer hususlar için YTÜ Yarıyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları (DD-007) inceleyiniz.

 

Bilgilerinize.

 

Biyomühendislik Bölüm Başkanlığı