2022-2023 Bahar Dönemi Proje ve Bitirme Çalışması Dersleri Sunumları Hk.

Değerli öğrencilerimiz,

Proje ve Bitirme Çalışması derslerinin sunum tarihi web sitesinde yayımlanan Biyomühendislik Lisans Final Programı’nda belirtilmiştir. Lütfen lisans final programını kontrol ediniz.

Proje sunumları için slayt sayısı 10 ve süre olarak 10 dakika belirlenmiştir.

Bitirme çalışması sunumları için slayt sayısı 15 ve süre olarak 15 dakika belirlenmiştir.

Sunumlarınız danışman ve üye öğretim üyeleri tarafından proje değerlendirme formu ve bitirme çalışması değerlendirme formu ile değerlendirmeye alınacaktır.

Jüri üyeleri ilerleyen tarihlerde web sitesinde duyurulacaktır.