2022-2023 Yaz Okulu Sonu Mezuniyet Sınavları Hakkında

Mezuniyet Sınavı-Başvuru   18 Eylül 2023 Pazartesi

 

Mezuniyet sınavına girecek öğrencilerin  Mezuniyet Sınavı başvuru dilekçesi ile linkteki Online Formu doldurması zorunludur. başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

**Mezun durumunda olup fazladan ders almış öğrenciler, Ders Sildirme Dilekçesini (FR-0531 numaralı Dilekçe) ilgili linkteki forma yüklemelidir.

Eğitim planlarının aşağıdaki belirtilen hususlara uygun olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

Mezuniyet Sınavı-Takviminin İlanı 19 Eylül 2023 Salı

Yaz Okulu Sonu Mezuniyet Sınavları 20 Eylül 2023 Çarşamba

Öğretim Elemanları Tarafından Sınav Sonuçlarının Bölüm Başkanlığına Teslimi* 20-21 Eylül 2023

 

Bölüm Başkanlıklarınca eğitim planları kontrol edilerek aşağıdaki “MEZUNİYET SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR” kısmında belirtilen hususları taşıyan öğrenciler Mezuniyet Sınavına alınacaktır.

 

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı duyurusu için tıklayınız. ( https://ogi.yildiz.edu.tr/duyurular/2022-2023-Yaz-Okulu-Sonu-Mezuniyet-Sınavları/459  )

 

 

MEZUNİYET SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR

(07.02.2013 tarih ve 2013/03-26 sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir.)

 

  1. Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
  2. Öğrenci dersi daha önce hangi dilde almış (ders Türkçe olarak alınmış ise Türkçe, İngilizce olarak alınmış ise İngilizce) ise mezuniyet sınavına o dilden girer. Tekrarlı alınan derslerde, ders daha önce İngilizce alınmamış ise mezuniyet sınavı İngilizce yapılamaz. 
  3. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere;  akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. (09.06.2016/02-13 tarih ve sayılı Senato kararı ile değişiklik)
  4. Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.
  5. Mezuniyet sınavında alınan DC ve daha düşük notlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla öğrencinin ilgili dersinin notu mezuniyet sınavına girmeden önceki notu olarak kalacaktır.
  6. Daha önce hiç almadığı bir dersi bulunan veya almış olsa bile herhangi bir dersten F0 notu bulunan öğrenciler hiçbir dersten mezuniyet sınavına giremez.
  7. Başvuruların alınmasından sonra başvurusu Mezuniyet Sınav Esaslarına uymayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve sehven sınava girmeleri durumunda ise sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.
  8. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 ve üstü olan öğrenciler sadece başarısız oldukları derslerden sınava girebilirler.
  9. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 nin altında olan öğrenciler kendi seçecekleri koşullu başarılı derslerden sınava girebilirler. Bir öğrenci en fazla 2 dersten sınava girebileceğinden varsa başarısız dersleri ile seçeceği koşullu başarılı derslerin toplamı 2’yi geçemez. Öğrenci koşullu başarılı bir dersin sınavına kaydolmak için varsa öncelikle başarısız olan derse kaydolmalıdır.
  10. Mezuniyet sınavına girilecek yarıyıl için, ders seçimi yapmamış, ancak mezuniyet sınavından yararlanacak öğrencilerin, sınava girecekleri yarıyıl için katkı payı -öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir. (16.04.2015/01-06 Senato kararı ile eklenmiştir.)