Mazeretli ve Çakışan Dersler için Sınav Talep Formu Hk.

2023-2024 Güz Yarıyılı yarıyıl içi sınavlarında çakışan dersi bulunan öğrencilerin (FR-0606-Çakışan Dersler İçin Mazeret Sınav Talep Formu.doc) formunu, mazereti nedeniyle sınava katılamayan ööğrencilerin (FR-0607-Mazeret Sınav Talep Formu.docformunu doldurup elden ıslak imzalı bir şekilde Bölüm Sekreteri veya Bölüm Öğrenci İşleri'ne teslim etmeleri gerekmektedir.