GÜNCELLENDİ- 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları Hk.

 

 

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı ders kayıt işlemleri 13-16 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

 

Ders kaydı, OBS üzerinden (https://obs.yildiz.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) üzerinden Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri ile yapılır.

 

Ders kayıtları her sınıf için belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimizin tüm derslerini seçmeden KESİNLEŞTİRME İŞLEMİ YAPMAMASI GEREKMEKTEDİR. Derslerin kontenjanları gün içerisinde güncellenmektedir. Zorunlu derslerin kontenjanları sürekli olarak yenilenmekte olup tüm öğrencilerimizin alabilmesi için düzenlenmektedir. Seçmeli derslerin kontenjanları ise diğer seçmeli havuzundaki derslerin kontenjanları ve derse tahsis edilen sınıf kapasiteleri göz önünde bulundurularak kademeli olarak gün içerisinde arttırılmaktadır. 

 

Bağımsız ders kaydı (19 Şubat 2024) gününde tüm öğrencilerin sistemi tekrar açılacak olup başka bölümden, fakülteden veya iki bölümümüz arasında ders seçim işlemleri yapılabilecektir (Bu ders seçimini yaparken ders dili, ders içeriği vb. koşullara dikkat ederek ders seçimi yapmanız gerekmektedir). Öğrenci eğitim planındaki seçimlik dersleri Bağımsız Ders kaydı günlerinde ekleyebilir ve isterse otomatik eklenen zorunlu derslerden çekilerek grup değişikliği yapabilir.

 

Bu eğitim-öğretim yılı itibariyle ders kayıtlarını izleyen bağımsız ders kaydının hemen ardından ilgili eğitim öğretim döneminin üçüncü haftası sonuna kadar (21 Şubat-08 Mart 2024) öğrenci, katkı payını yatırarak sistem üzerinden ders kaydını gerçekleştirebilecektir. Bu tarihlerde öğrenci ders silme işlemi yapamayacak olup maximum kredi sınırı içerisinde olmak kaydıyla yeni ders kaydı yapabilecektir.

 

Belirlenen bu tarihler (21 Şubat-08 Mart 2024) YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 20-c maddesinde geçen ve mazereti uygun görülen öğrenciler için verilen mazeretli ders kayıt tarihini de içerdiğinden akademik takvimde yer alan bu tarihlerden sonra fakülte yönetim kurulu kararı ile de dahil olmak üzere ders kaydı yapılamayacaktır.

Çakışan dersler için daha önce alınıp alınmama durumuna göre aşağıda belirtilen ilkeler uygulanır:

  • İki uygulama dersi çakışıyor ise daha önce alınmasına bakılmaksızın bu dersler aynı anda alınamaz.
  • Biri uygulamalı diğeri teorik ders çakışıyor ise teorik dersin daha önce alınmış ve F0 dışında başarı notuna sahip olunması durumunda bu dersler alınabilir.
  • İki teorik ders çakışıyor ise en az birinin F0 dışında başarı notuna sahip olması durumunda bu dersler alınabilir.

(Bu durumdaki öğrenciler çakışan dersi almak üzere ilgili bölüm başkanlığına dilekçe ile başvuruda bulunacak, başvuruları bölüm başkanlığının uygun görüşü, fakülte yönetim kurulu ile karara bağlanarak fakülte dekanlıklarınca OBS sistemine girilecektir. Çakışan dersleri alabilmek için Bölüm Başkanlığına dilekçe ile son başvuru tarihi 20 Şubat 2024’tür.) 

Çakışan dersler ve diğer konular için Bölüm Başkanlığına verilecek dilekçeler online form üzerinden alınacaktır.

Mazeretli ders ekleme/sildirme dilekçesini (FR-0531 numaralı Dilekçe) doldurarak imzalı biçimde oluşturulanaşağıda belirtilen ilgili online forma yüklemeniz gerekmektedir.

Teknik aksaklıklar ve kontenjan sorunları bildirmek üzere online form için tıklayınız. (https://forms.gle/9wjtstP5Zv7FGRSMA)

Çakışan dersleri bildirmek üzere online form için tıklayınız. (https://forms.gle/UJ1uwxo5RmwPH9By5)

 

 

Ders seçimleri ile ilgili detaylı bilgilere ve ders kayıt süreci kılavuzuna Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı duyurusunu dikkate alınız. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları hakkındaki duyurusuna erişmek için tıklayınız.

 

Sistemde yaşanan teknik sorunlar veya ders seçim hataları gibi durumlar için obs@yildiz.edu.tr adresine mail atıp iletişime geçebilirsiniz.