Bilimsel Hazırlık Dersi Alacak Lisansüstü Öğrencileri hk.

LİSANSÜSTÜ BİLİMSEL HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

 

Lisansüstü Bilimsel Hazırlık öğrencileri aşağıda belirtilen dersleri GSIS üzerinden seçmelidirler. Derslerden muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerin ders kayıt haftası süresi içerisinde ilgili dersin ders içeriklerini ve transkriptini (imzalı, mühürlü) dilekçesi ile birlikte bölüme iletmesi gerekmektedir.

 

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Alan dışı Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

 

DERS

1

BYM3401 Biyomühendislikte Ayırma İşlemleri  Gr:1 (5. YY)

2

BYM2711 Biyotermodinamik Gr:1 (3. YY)

3

BYM2101 Moleküler Biyolojinin Temel Prensipleri Gr:1  (3. YY)

4

BYM2321 Biyomühendislikte Biyokimya  Gr:1  (3. YY)