COVİD-19 Salgını Nedeniyle İzinli Sayılma Talebinde Bulunabilecek Öğrencilerimiz Hakkında

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 01 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19 salgını
nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin
talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar  döneminde
kayıtlarını dondurabilmesine ve YÖK'ün bu konuda ki kararlarının,  2019-2020
Eğitim ve Öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı olmasına ve kayıt dondurulan
sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir.

Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar
yarıyılında izinli sayılmak isteyen öğrencilerimizin, "imzalı" izin talebi
dilekçelerini 06.04.2020 - 17.04.2020 tarihleri arasında şahsi
"@std.yildiz.edu.tr" uzantılı e-posta adresi üzerinden kayıtlı oldukları
Bölüm Başkanlıklarına e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.