KAPANAN DERSLER HAKKINDA

Aşağıda belirtilen dersler yeterli öğrenci sayısına ulaşmadığından kapanacaktır. Dersi seçen öğrencilerimizin sadece ders ekleme  süresi içerisinde ilgili seçmeli  grubundan diğer dersleri seçmeleri gerekmektedir. 

 

 

Seçmeli-7 Grubunda 

BYM4661 Biyomedikal Malzemeler Gr:1               

 

Seçmeli-5 Grubunda 

BYM3521 Biyoenstrümental Teknikler Gr:2