BİTİRME TEZİ HAKKINDA

Değerli öğrencilerimiz,
 
 
Bitirme Tezi'nin program çıktıları arasında yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bulunmaktadır. Bu sebeple bu dersi alan öğrencilerin, aşağıda linki verilen formdaki videoları izlemesi ve test sorularını cevaplaması gerekmektedir. 
 
Bitirme Tezi alan öğrenciler bu teste girmezlerse veya 50 puandan düşük alırlarsa Bitirme Tezi notları USİS'e girilmeyecektir. Öğrenciler, testten 50 puandan düşük alırlarsa teste tekrar girerek cevaplandırabilirler. 
 
https://forms.gle/dR1JpSBWt8zHzE9NA