Çakışan Dersler Hakkında

16.02.2021-02-02 gün, sayı ve sıra sayılı Üniversitemiz Senatosu kararı ile, 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında COVID-19 ile ilgili tedbirler nedeniyle uzaktan eğitim verilmesi nedeniyle “Öğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, alttan alınan ve çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkân tanınmasına; alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmamasına” karar verilmiştir.   Ancak sistem, çakışan derslerin alınmasına izin vermediğinden bu kapsamda ders almak isteyen öğrencilerimizin dilekçe ile kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlgili Bölüm Başkanlığının uygun görüşü üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu dersler eklenir.

Bahar döneminize ait derslerinizi sistem üzerinden seçtikten sonra alttan alınacak dersler için dilekçe vermelisiniz.Dilekçelerinizi imzalı olarak bioeng@yildiz.edu.tr adresine yıldız uzantılı adresiniz üzerinden iletmelisiniz.Eş zamanlı olarak aşağıda belirtilen link üzerinden de talebinizi iletmelisiniz.

Dilekçelerinizde ve belirtilen linkte ders (adı,kodu,grubu) bilgileri eksiksiz olmalıdır.

https://docs.google.com/forms/d/15VWST0yHl6sOk2boebYH756HyZWyQMV7hHpuu8XJfkg