LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI HAKKINDA

Lisansüstü öğrenciler kimliklerini ibraz ederek imza karşılığında bölüm sekreterliğinden YTÜ öğrenci kartlarını teslim alabilirler. Yanınızda imza için kalem bulundurmanız elzemdir.