2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hk.

Değerli öğrencilerimiz,

 

Yapılan görüşmeler sonunda, COVID-19 Pandemisi nedeniyle; 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sınavları için https://online.yildiz.edu.tr/ üzerinden; uzaktan çevrimiçi eğitim yoluyla ödev, proje ve/veya sınav şeklinde uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine dair usul ve esasların, YÖK tarafından belirlenen Pandemi Dönemi Ölçme Değerlendirme İlkeleri doğrultusunda belirlenmesine karar verilmiştir.

Üniversitemiz öğrenci işlerinin ilgili duyurusu için tıklayınız.