Proje Dersi Arasınavı Hakkında

Değerli öğrencilerimiz,

 

Proje dersi kapsamında verilen Proje, Risk, Değişiklik Yönetimi konularına ait konulardan arasınav yapılacaktır. Arasınava proje dersini alan tüm öğrencilerin katılması gerekmektedir. Bu sınav proje notunun %20'sini oluşturmaktadır. Ders notları ve videoları  Doç. Dr. Murat Topuzoğulları'nın Avesis sayfasında paylaşılmaktadır.
 
Proje dersi arasınavı 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 09:00'da yapılacaktır. Sınav linki bölüm web sayfasından ve Doç. Dr. Murat Topuzoğulları'nın Avesis sayfasından duyurulacaktır. 
 
Project Course Midterm Exam
 
There will be a midterm exam of the project course about the subjects of Project, Risk, Change Management, which are given within the course. All students taking the project course are required to attend the midterm exam. This exam constitutes 20% of the project grade. Lecture notes and videos are shared on Assoc. Prof. Dr. Murat Topuzoğulları's Avesis page.
 
Project course midterm exam will be held on Saturday, June 12, 2021 at 09:00 AM. Exam link will be announced on the department web page and Assoc. Prof. Dr. Murat Topuzoğulları's Avesis page.