PROJE
  • Proje dersini alan öğrenciler aşağıda verilen yönergedeki kurallara uymakla yükümlüdür. 
  • Öğrenciler proje raporlarını "Proje Şablon" dosyasındaki başlık ve açıklamalara göre hazırlamalıdır. Proje raporu şablon formatına (kenar boşlukları, yazı puntosu ve tipi, satır aralıkları, vb.) uygun olmalıdır. 
  • Proje raporları teslim formu ile teslim edilmelidir.
  • Proje değerlendirme formu proje jürisi tarafından kullanılacaktır. Ancak öğrenciler bu formda puanlandırılacak maddelere dikkat etmelidir.

 

Proje Yönergesi Türkçe

Proje Yönergesi İngilizce

Proje Şablonu Türkçe

Proje Şablonu İngilizce

Proje Değerlendirme Formu

Proje Teslim Formu