Araştırma Grupları

Biyokompozit-Lipid Araştırma Labıratuvarı

Rekombinant DNA Teknolojileri Laboratuvarı

Biyomedikal malzemeler ve sensör teknolojileri

Enerji ve Malzeme Laboratuvarı

Algal Biyoteknoloji ve Biyoproses Laboratuvarı

Biyopolimerler ve Aşılar Laboratuvarı

Biyonanoteknoloji ve Biyosensörler Laboratuvarı

Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı

Fonksiyonel Nano-Biyomalzemeler ve Peptid Kimyası (link)