Araştırma Laboratuvarları

Araştırma laboratuvarlarımızın görüntülerine bu linkten ulaşabilirsiniz.

 

Araştırma Laboratuvarlarımızda Bulunan Cihazlar

Zetasizer

Semi-Preparatif HPLC

Floresans Spektrofotometresi

Kapiler Elektroforez

GPC (Boyut Eleme Kromatografisi)

ELISA Okuyucu ve Yıkayıcı

Deiyonize Su ve Ultra Saf Su Sistemi        

Diferansiyel Refraktometre

Vakumlu Etüv

Rotary Evaporatör ve Vakum Hattı

Karl-Fischer Su Tayin Cİhazı

Analitik Ultrasantrifüj

Preparatif Ultrasantrifüj

FTIR Spektrofotometresi

Atomik Kuvvet Mikroskobu

Buz Makinesi

Akışlı (Flow) Sitometre

Hibridasyon İnkübatörü

Ultrasonik Homojenizatör

Preparatif Kromatografi Sistemi

 

Derin Dondurucu (-40 C)

Otoklav

CO2 Etüvü

Mikrodalga Destekli Katı Faz Peptid Sentez Cihazı

HPLC-Kütle Spektrometresi (LC-MS)

Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) Spektrometresi

Preparatif HPLC

Sıcaklık Ayarlı UV-VIS Spektrofotometresi

Amino Asit Analizörü

Mikrotom

Yansıtmalı Kontrast ve Floresans Mikroskobu

Soğutmalı Mikrosantrifüj

Mikrodalga Sentez Cihazı

Alevlenme Noktası Cİhazı

Kül Fırını

Potansiyostat/Galvanostat

Yüzey Profillendirme Cihazı

Çalkalamalı Su Banyosu
 

Liyofilizatör