Tezler

Tezin Adı

Tezin Türü

Öğrencinin Adı

Danışmanın Adı

Yıl

Biyoinsektisit özelliği olan mikrobiyal formülasyonların geliştirilmesi, sera ve tarla koşullarında kullanım olanaklarının araştırılması

Doktora

Münevver Müge Yazıcı

Prof. Dr. Adil M. Allahverdiyev

Prof. Dr. Fikrettin Şahin

2011

Yara-yanık iyileşmesine yönelik gümüş nanopartikül yüklü gözenekli kolajen doku iskeleleri hazırlanması

Yüksek Lisans

Gürhan Uzunalan

Yrd. Doç. Dr. Sevil Dinçer 

Yrd. Doç. Dr. Kadriye Tuzlakoğlu

2011

Fındık yağından ultrasonik yöntemle biyodizel üretimi

Yüksek Lisans

Cem Kesgin

Doç. Dr. Sevil Yücel

Dr. Didem Özçimen

2011

Plasmodium falciparum’un laktat dehidrogenaz enziminin saflaştırılması ve analizi

Yüksek Lisans

Aslıhan Huri Balcıoğlu

Doç. Dr. Dilek Turgut Balık

2011

Theileria annulata'nın enolaz enzimini kodlayan genin ilaç ve aşı tasarım çalışmalarında kullanılmak üzere izolasyonu, klonlanması ve analiz edilmesi

Yüksek Lisans

Ayberk Akat

Doç. Dr. Dilek Turgut Balık

2011

Gümüş(Ag) ve titanyum dioksit (TiO2) nanopartiküllerinin kütanöz leishmaniasis etkeni L.Tropica parazitleri üzerindeki antileishmanial etkilerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Emrah Şefik Abamor

Prof.Dr. Adil M. Allahverdiyev

2010

İnsan Göbek Kordon Kanı Ve Periferik Kan Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerinin In Vitro Kültür Ortamına Adaptasyonuna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

Yüksek Lisans

Olga Nehir Öztel

Prof.Dr. Adil M. Allahverdiyev

2010

İnsan Yağ Dokusundan Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin İzolasyonu, Devamlı Kültürünün Yapılması, Karakterizasyonu ve Kriyoprezervasyonu

Yüksek Lisans

Serap Yeşilkır

Prof.Dr. Adil M. Allahverdiyev

2010

T. annulata laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genin ilaç tasarım çalışmalarında kullanılmak üzere izolasyonu, klonlanması ve analizi

Yüksek Lisans

Ayşegül Erdemir

Doç.Dr. Dilek Turgut Balık

2010

Kızartma Yağlarının Mikrodalga Yöntemi İle Alkolizi

Yüksek Lisans

İsa Rahmanlar

Doç.Dr. Sevil Yücel

2010

Plasmodium vivax yabanıl tip laktat dehidrogenaz enziminin saflaştırmasının optimizasyonu ve yabanıl tip ile mutant enzimlerinin kinetik analizlerinin yapılması

Yüksek Lisans

Özal Mutlu

Doç.Dr. Dilek Turgut Balık

2009

Diş hekimliğinde hidroksiapatit katkılı dolgu malzemelerinin bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Fatih Dural

Yrd.Doç. Dr. Zeynep Akdeste

Yrd.Doç. Dr. Sevil Yücel

2009

Farklı dolgular kullanılarak hazırlanmış dental kompozitlerin ışık ile sertleştirilmesi sırasındaki polimerizasyon büzülmesinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Bilge Sema Oduncu

Yrd.Doç. Sevil Yücel

2009

Polimerlerin Leishmania-konak hücre etkileşimi üzerine etkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Serhat Elçiçek

Yrd.Doç. Melahat Bağırova

2009

Misel oluşturabilen, biyouyumlu, biyobozunur, pozitif yüklü polimerik malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Ayşe Karagöz

Yrd.Doç. Dr. Sevil Dinçer

2009

Polimerlerin toksisitesinin incelenmesinde yeni kültür modelinin geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Rabia Çakır

Prof.Dr. Adil Allahverdiyev

2008

Yüzeyde zenginleştirilmiş raman saçılmasına dayalı mikroorganizma tanısı için yeni nanoyapılı yüzeylerin geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Münevver Müge Yazıcı

Prof.Dr. Adil Allahverdiyev

Doç.Dr. Mustafa Çulha

2008

Şap hastalığı virüsünün VP1 kapsid proteininin antijenik özellikli 40-60 amino asid dizili peptidinin polianyonlarla konjugasyonu

Yüksek Lisans

Erkan Bülbül

Yrd.Doç. Dr. Zeynep Akdeste

2008

HER2/neu genine özgü dual color FISH probu hazırlanması

Yüksek Lisans

Hasan Aydın

Yrd.Doç. Dr. Zeynep Akdeste Prof.Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya

2008

Katman-katman bir araya gelme yöntemi ile antibakteriyel ince film tabakalarının hazırlanması

Yüksek Lisans

Zeliha Elif Çetingöz

Yrd.Doç. Dr. Zeynep Akdeste Doç.Dr. Mustafa Çulha

2008

Dental restoratif malzemelerin sitotoksisitesine ışık kaynağının ve hidroksiapatit ilavesinin etkilerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Arzu Karaul

Yrd.Doç. Dr. A. Binnaz Hazar

2008

Alfa amilaz-dekstran konjugatlarının sentezi ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Özlem Öztolan

Prof.Dr. Huriye Kuzu

2007

Mucor miehei rennet dekstran sülfat konjugatlarının incelenmesi

Yüksek Lisans

Mithat Çelebi

Prof.Dr. Huriye Kuzu

2007

Miyeloperoksidaz enziminin lösemi tedavinde kullanılan doksorubisine etkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Yeliz Başaran

Prof.Dr. Huriye Kuzu

2007

Miyeloperoksidaz enziminin meme kanseri tedavisinde kullanılan tamoksifene etkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Candan Arıöz

Prof.Dr. Huriye Kuzu

2007

Brassica nigra bitkisinin in vitro şartlarda doku kültürü ile çoğaltılması

Yüksek Lisans

Yasemin Yıldızhan

Prof.Dr. Huriye Kuzu

Prof.Dr. Abdulrezzak Memon

2007

Polielektrolit-protein kompleksleri

Yüksek Lisans

M. Serap Aruntaş

Yrd.Doç. Dr. Zeynep Akdeste Prof.Dr. M. Mustafa Akdeste

2007

İnsan meme kanseri (MCF 7) ve fare fibroblast (L-929) hücre kültürlerinde poliakrilik asidin toksisitesinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Melike Ersöz

Yrd.Doç.Dr. Zeynep Akdeste Prof.Dr. Adil Allahverdiyev

2007

Bakterilerin yüzeyde zenginleştirilmiş raman spektrumlarını etkileyen parametrelerin incelenmesi

Yüksek Lisans

Mehmet Kahraman

Yrd.Doç. Dr. Zeynep Akdeste Doç.Dr. Mustafa Çulha

2007

Polianyonların human serum albumin ile etkileşim mekanizmasının araştırılması

Yüksek Lisans

Yunus Sarıçay

Yrd.Doç.Dr. Zeynep Akdeste

2007

Poli(1-azobisiklo[4.2.0]oktan) ve türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Erdem Karabulut

Yrd.Doç.Dr. Zeynep Akdeste

2007

Kışlık ekmeklik buğday (Triticum aestium L.)'da sarı pas (Puccinia striiformis f. sp tritici) dayanıklılık geninin moleküler belirteçler (marker) ile araştırılması

Yüksek Lisans

Uğur Sinan Alp

Yrd.Doç.Dr. Zeynep Akdeste

2007

BSA-dekstran sülfat komplekslerinin oluşumu ve karakterizasyonu

Yüksek Lisans

Özden Özkan

Yrd.Doç.Dr. Zeynep Akdeste

2007

Hepatit B yüzey antijeni 95-109 peptid dizisinin sentezi ve polielektrolitler ile suda çözünebilen biyokonjugatlarının geliştirilmesi

Yüksek Lisans

Başak İşcanı

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Akdeste

2007

Restoratif dental malzemelerde yüzey-polimer etkileşimlerinin moleküler modellenmesi

Yüksek Lisans

Emine Topçu

Yrd.Doç.Dr. Afife Binnaz Hazar Doç.Dr. Cenk Selçuki

2007

Poliakrilik asidin bovine serum albumin ile etkileşiminin dinamik ve elektroforetik ışık saçılması yöntemleri ile araştırılması

Yüksek Lisans

Eray Dalgakıran

Prof.Dr. M. Mustafaev Akdeste

2006

İnsülinin polimerlerle (Örn: polietilen glikol) olan konjugatlarının diyabetik hastalarda uygulanması

Yüksek Lisans

Seval Özcan

Prof.Dr. M. Mustafaev Akdeste

2006

Polianyonların bovin serum albumin ile karışımlarının dört detektörlü moleküler eleme kromatografisi yöntemiyle analizi

Yüksek Lisans

Murat Topuzoğulları

Prof.Dr. Huriye Kuzu

2006

Bovine serum albumin ile poliakrilik asidin suda çözünen komplekslerinin ve kovalent konjugatlarının HPLC yöntemiyle incelenmesi

Yüksek Lisans

Namık Akkılıç

Y.Doç.Dr. Zeynep Akdeste

2006

Peptid protein kovalent konjugasyonu

Yüksek Lisans

Serap Acar

Y.Doç.Dr. Zeynep Akdeste

2006

Proteinlerin poliakrilik asit ile suda çözünmyen kompleksleri

Yüksek Lisans

Nermin Saliha Çimen

Y.Doç.Dr. Zeynep Akdeste

2006

Anyonik polielektrolitlerin sığır serum albuminle etkileşiminin floresans yöntemi ile incelenmesi

Yüksek Lisans

Yasemin Battal

Y.Doç.Dr. Zeynep Akdeste

2006

Geleneksel ve yeni metod ile yapıştırma porselen lamine venerlerde kenar adaptasyonunun incelenmesi

Yüksek Lisans

Tuğçe Taşeli

Y.Doç.Dr. Binnaz Hazar

2006

Selülaz-dekstran sülfat konjugatlarının incelenmesi

Yüksek Lisans

Yıldız Öztürk

Prof.Dr. Huriye Kuzu

2005

Poliamidaminlerin bakır kompleksleri ve proteinlerle etkileşimleri

Yüksek Lisans

Berrin Kurşun

Y.Doç.Dr. Zeynep Akdeste

2005

Çene yüz cerrahisinde kullanılan titanyum esaslı malzemelerin klinik kulanım sonrası özelliklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Orçun Gülay

Y.Doç.Dr. Binnaz Hazar

2005

 

Tezin AdıTezin TürüÖğrencinin AdıDanışmanın AdıYılGümüş(Ag) ve titanyum dioksit (TiO2) nanopartiküllerinin kütanöz leishmaniasis etkeni L.Tropica parazitleri üzerindeki antileishmanial etkilerinin incelenmesiYüksek LisansEmrah Şefik AbamorProf.Dr. Adil M. Allahverdiyev2010İnsan Göbek Kordon Kanı Ve Periferik Kan Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerinin In Vitro Kültür Ortamına Adaptasyonuna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesiYüksek LisansOlga Nehir ÖztelProf.Dr. Adil M. Allahverdiyev2010İnsan Yağ Dokusundan Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin İzolasyonu, Devamlı Kültürünün Yapılması, Karakterizasyonu ve KriyoprezervasyonuYüksek LisansSerap YeşilkırProf.Dr. Adil M. Allahverdiyev2010T. annulata laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genin ilaç tasarım çalışmalarında kullanılmak üzere izolasyonu, klonlanması ve analiziYüksek LisansAyşegül ErdemirDoç.Dr. Dilek Turgut Balık2010Kızartma Yağlarının Mikrodalga Yöntemi İle AlkoliziYüksek Lisansİsa RahmanlarDoç.Dr. Sevil Yücel2010Plasmodium vivax yabanıl tip laktat dehidrogenaz enziminin saflaştırmasının optimizasyonu ve yabanıl tip ile mutant enzimlerinin kinetik analizlerinin yapılmasıYüksek LisansÖzal MutluDoç.Dr. Dilek Turgut Balık2009Diş hekimliğinde hidroksiapatit katkılı dolgu malzemelerinin bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesiYüksek LisansFatih DuralYrd.Doç. Dr. Zeynep Akdeste Yrd.Doç. Dr. Sevil Yücel2009Farklı dolgular kullanılarak hazırlanmış dental kompozitlerin ışık ile sertleştirilmesi sırasındaki polimerizasyon büzülmesinin incelenmesiYüksek LisansBilge Sema OduncuYrd.Doç. Sevil Yücel2009Polimerlerin Leishmania-konak hücre etkileşimi üzerine etkisinin incelenmesiYüksek LisansSerhat ElçiçekYrd.Doç. Melahat Bağırova2009Misel oluşturabilen, biyouyumlu, biyobozunur, pozitif yüklü polimerik malzemelerin sentezi ve karakterizasyonuYüksek LisansAyşe KaragözYrd.Doç. Dr. Sevil Dinçer2009Polimerlerin toksisitesinin incelenmesinde yeni kültür modelinin geliştirilmesiYüksek LisansRabia ÇakırProf.Dr. Adil Allahverdiyev2008İnsan meme kanseri hücre kültüründe nerium oleander bitkisinden elde edilen ekstraktların antikanserojen etkisinin incelenmesiYüksek LisansTuğçe Deniz KaracaYrd.Doç. Dr. Kenan Tunç

Prof.Dr. Adil Allahverdiyev2008Yüzeyde zenginleştirilmiş raman saçılmasına dayalı mikroorganizma tanısı için yeni nanoyapılı yüzeylerin geliştirilmesiYüksek LisansMünevver Müge YazıcıProf.Dr. Adil Allahverdiyev

Doç.Dr. Mustafa Çulha2008Şap hastalığı virüsünün VP1 kapsid proteininin antijenik özellikli 40-60 amino asid dizili peptidinin polianyonlarla konjugasyonuYüksek LisansErkan BülbülYrd.Doç. Dr. Zeynep Akdeste2008HER2/neu genine özgü dual color FISH probu hazırlanmasıYüksek LisansHasan AydınYrd.Doç. Dr. Zeynep Akdeste Prof.Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya2008Katman-katman bir araya gelme yöntemi ile antibakteriyel ince film tabakalarının hazırlanmasıYüksek LisansZeliha Elif ÇetingözYrd.Doç. Dr. Zeynep Akdeste Doç.Dr. Mustafa Çulha2008Dental restoratif malzemelerin sitotoksisitesine ışık kaynağının ve hidroksiapatit ilavesinin etkilerinin incelenmesiYüksek LisansArzu KaraulYrd.Doç. Dr. A. Binnaz Hazar2008Alfa amilaz-dekstran konjugatlarının sentezi ve karakterizasyonuYüksek LisansÖzlem ÖztolanProf.Dr. Huriye Kuzu2007Mucor miehei rennet dekstran sülfat konjugatlarının incelenmesiYüksek LisansMithat ÇelebiProf.Dr. Huriye Kuzu2007Miyeloperoksidaz enziminin lösemi tedavinde kullanılan doksorubisine etkisinin incelenmesiYüksek LisansYeliz BaşaranProf.Dr. Huriye Kuzu2007Miyeloperoksidaz enziminin meme kanseri tedavisinde kullanılan tamoksifene etkisinin incelenmesiYüksek LisansCandan ArıözProf.Dr. Huriye Kuzu2007Brassica nigra bitkisinin in vitro şartlarda doku kültürü ile çoğaltılmasıYüksek LisansYasemin YıldızhanProf.Dr. Huriye Kuzu

Prof.Dr. Abdulrezzak Memon2007Polielektrolit-protein kompleksleriYüksek LisansM. Serap AruntaşYrd.Doç. Dr. Zeynep Akdeste Prof.Dr. M. Mustafa Akdeste2007İnsan meme kanseri (MCF 7) ve fare fibroblast (L-929) hücre kültürlerinde poliakrilik asidin toksisitesinin incelenmesiYüksek LisansMelike ErsözYrd.Doç.Dr. Zeynep Akdeste Prof.Dr. Adil Allahverdiyev2007Bakterilerin yüzeyde zenginleştirilmiş raman spektrumlarını etkileyen parametrelerin incelenmesiYüksek LisansMehmet KahramanYrd.Doç. Dr. Zeynep Akdeste Doç.Dr. Mustafa Çulha2007Polianyonların human serum albumin ile etkileşim mekanizmasının araştırılmasıYüksek LisansYunus SarıçayYrd.Doç.Dr. Zeynep Akdeste2007Poli(1-azobisiklo[4.2.0]oktan) ve türevlerinin sentezi ve karakterizasyonuYüksek LisansErdem KarabulutYrd.Doç.Dr. Zeynep Akdeste2007Kışlık ekmeklik buğday (Triticum aestium L.)'da sarı pas (Puccinia striiformis f. sp tritici) dayanıklılık geninin moleküler belirteçler (marker) ile araştırılmasıYüksek LisansUğur Sinan AlpYrd.Doç.Dr. Zeynep Akdeste2007BSA-dekstran sülfat komplekslerinin oluşumu ve karakterizasyonuYüksek LisansÖzden ÖzkanYrd.Doç.Dr. Zeynep Akdeste2007Hepatit B yüzey antijeni 95-109 peptid dizisinin sentezi ve polielektrolitler ile suda çözünebilen biyokonjugatlarının geliştirilmesiYüksek LisansBaşak İşcanıYrd. Doç. Dr. Zeynep Akdeste2007Restoratif dental malzemelerde yüzey-polimer etkileşimlerinin moleküler modellenmesiYüksek LisansEmine TopçuYrd.Doç.Dr. Afife Binnaz Hazar Doç.Dr. Cenk Selçuki2007Poliakrilik asidin bovine serum albumin ile etkileşiminin dinamik ve elektroforetik ışık saçılması yöntemleri ile araştırılmasıYüksek LisansEray DalgakıranProf.Dr. M. Mustafaev Akdeste2006İnsülinin polimerlerle (Örn: polietilen glikol) olan konjugatlarının diyabetik hastalarda uygulanmasıYüksek LisansSeval ÖzcanProf.Dr. M. Mustafaev Akdeste2006Polianyonların bovin serum albumin ile karışımlarının dört detektörlü moleküler eleme kromatografisi yöntemiyle analiziYüksek LisansMurat TopuzoğullarıProf.Dr. Huriye Kuzu2006Bovine serum albumin ile poliakrilik asidin suda çözünen komplekslerinin ve kovalent konjugatlarının HPLC yöntemiyle incelenmesiYüksek LisansNamık AkkılıçY.Doç.Dr. Zeynep Akdeste2006Peptid protein kovalent konjugasyonuYüksek LisansSerap AcarY.Doç.Dr. Zeynep Akdeste2006Proteinlerin poliakrilik asit ile suda çözünmyen kompleksleriYüksek LisansNermin Saliha ÇimenY.Doç.Dr. Zeynep Akdeste2006Anyonik polielektrolitlerin sığır serum albuminle etkileşiminin floresans yöntemi ile incelenmesiYüksek LisansYasemin BattalY.Doç.Dr. Zeynep Akdeste2006Geleneksel ve yeni metod ile yapıştırma porselen lamine venerlerde kenar adaptasyonunun incelenmesiYüksek LisansTuğçe TaşeliY.Doç.Dr. Binnaz Hazar2006Selülaz-dekstran sülfat konjugatlarının incelenmesiYüksek LisansYıldız ÖztürkProf.Dr. Huriye Kuzu2005Poliamidaminlerin bakır kompleksleri ve proteinlerle etkileşimleriYüksek LisansBerrin KurşunY.Doç.Dr. Zeynep Akdeste2005Çene yüz cerrahisinde kullanılan titanyum esaslı malzemelerin klinik kulanım sonrası özelliklerinin incelenmesiYüksek LisansOrçun GülayY.Doç.Dr. Binnaz Hazar2005