ADKG Komisyonları

EĞİTİM VE AKREDİTASYON

Prof. Dr. Mehmet Burçin Pişkin (Başkan)

Prof. Dr. Musa Türker

Doç. Dr. Murat Topuzoğulları (Kalite Koordinatörü,Müdek Koordinatörü)

Prof. Dr. Didem Özçimen

Prof. Dr. Serap Derman

Arş Gör. Gülcan Ayşin Karaca

Arş. Gör. Eda Nur Yetişkin Morkan

Arş Gör. Selcen Arı Yuka

İNTİBAK VE ÖNCEDEN KAZANILMIŞ YETERLİLİKLERİN TANINMASI KOMİSYONU

Prof. Dr. Musa Türker

Prof. Dr. Dilek Balık

Doç. Dr. Ayhan Bingölbali

Doç. Dr. Yasemin Budama Kılınç

Arş Gör. Dr. Yeliz Elalmış

Arş Gör. Cem Özel

Arş. Gör. Beyza Karacaoğlu

Arş Gör. Selcan Akar

Arş Gör. Hilal Çalık

BİLİŞİM VE ANKET HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Doç. Dr. Cem Bülent Üstündağ (Bilişim Koordinatörü)

Doç. Dr. Esma Özerol  (Bitirme Tezi Koordinatörü)

Doç. Dr. Emrah Şefik Abamor (Anket Koordinatörü)

Arş Gör. Cem Özel (Anket)

Arş Gör. Ceren Emir

Arş Gör. Gülcan Ayşin Karaca (Sosyal Medya)

Arş. Gör. Beyza Karacaoğlu (Sosyal Medya)

Arş Gör. Selcen Arı Yuka (Web)

Arş. Gör. Ayça Aslan (Web)

LABORATUVAR, GÜVENLİK VE ALTYAPI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Mehmet Burçin Pişkin (Başkan)

Prof. Dr. İbrahim Işıldak

Prof. Dr. Dilek Balık

Prof. Dr. Sevil Yücel

Prof. Dr. Musa Türker

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

Prof. Dr. Didem Özçimen (Mevlana Koordinatörü, Farabi Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Özer (Erasmus Koordinatörü)

Doç Dr. Alper Yılmaz ( Uluslararsı Öğrenci Değişim Koordinatörü)

Arş. Gör. Ayça Aslan

Arş Gör. Selcan Akar

Arş. Gör. Eda Nur Yetişkin Morkan

Arş Gör. Selcen Arı Yuka

ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER VE STAJ KOMİSYONU

Doç. Dr. Azade Attar (KOOP)

Dr.öğr. üyesi Tuğba Özer (Başkan)

Prof.Dr. Serap Derman

Arş Gör. Ceren Emir

Arş Gör. Beyza Karacaoğlu

Arş Gör. Selcan Akar

Arş Gör. Gülcan Ayşin Karaca

Arş Gör. Cem Özel

Arş Gör. Hilal Çalık (KOOP )

Arş Gör. Selcen Arı Yuka

Arş. Gör. Ayça Aslan

Arş. Gör. Eda Nur Yetişkin Morkan

MEZUNLARLA İLİŞKİLER, SOSYAL AKTİVİTELER VE TANITIM KOMİSYONU

Doç. Dr. M. Murat Özmen (Başkan)

Doç. Dr. Esma Özerol

Doç. Dr. Azime Erarslan

Arş. Gör. Muhammet Çelik