Misyon ve Vizyon

Biyomühendislik Bölümünün öğretim ve bilimsel çalışmalar alanındaki vizyonu ve misyonu aşağıda verilmiştir:

1. Biyomühendislik Bölümü’nün Vizyonu (Özgörüsü)

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan eğitim-öğretim yapan, uluslararası düzeyde araştırma çalışmaları gerçekleştiren, toplumun refahına katkıda bulunan etkin bir bölüm olmaktır.

2. Biyomühendislik Bölümü’nün Misyonu (Özgörevi)

Lisans ve lisansüstü düzeyde verdiği eğitim-öğretimle,

  1. Öğrencilere mühendislik prensiplerini ve teknolojisini; enstrümentasyon, malzeme, tanı ve tedavi edici tasarlamaları; yapay organları; tıpta gereksinim olan diğer donanımları; canlı sistemlerin yapı ve işlev konusunda yeni temel prensiplerini bulma yeteneğini öğretmeyi,
  2. Tıp, Fizyoloji ve Biyolojinin sorunlarını anlamak, tanımlamak ve çözmek için mühendislik ile bilimlerinin prensip ve yöntemlerini yaşam ve tıp bilimlerine uygulayan,
  3. Elektriksel, mekanik, kimyasal, optiksel ve matematiksel prensiplerin pratik uygulamaları ile biyolojik sistemlerin (insan, hayvan vb.) anlaşılması, modifikasyonu veya kontrolünün yanı sıra hastalıkların teşhis ve tedavisine yardımcı olan, fizyolojik fonksiyonları görüntüleyebilen ürünlerin tasarlanması ve üretilmesini amaçlayan bir bölüm olmaktır.