Program Eğitim Amaçları

Program Eğitim Amacı

PEA1

Kendini sürekli geliştirmek amacıyla biyomühendisliğin disiplinlerarası yapısına uygun alanlarda sürdürülebilir şekilde sürekli eğitim etkinliklerine katılır.

PEA2

Yurtiçi / yurtdışı üniversitelerde biyomühendislik alanında ya da disiplinlerarası bölümlerde lisansüstü düzeyde eğitimini sürdürür.

PEA3

Ulusal ve uluslararası özel sektör veya kamu kuruluşlarında yönetim, uygulama veya ar-ge kadrosunda çalışır ve özel sektörde girişimci/kurucu olarak görev alır.

3.1 Kurumların uygulama (üretim, laboratuvar, proje mühendisliği, vb.) kadrosunda çalışır.

3.2 Kurumların ar-ge kadrosunda çalışır.

3.3 Kurumların yönetim kadrosunda çalışır veya kurucu/girişimci olarak görev alır.

PEA4

Devlet veya vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev alır.