Hedef ve Çıktılar

 

Biyomühendislik Bölümünün öğretim ve bilimsel çalışmalar alanındaki hedefi ve çıktıları aşağıda verilmiştir:

1. Biyomühendislik Bölümü Hedefleri

Biyomühendislik Bölümü’nün mezunlarına kazandırmayı hedeflediği özellikler;

 • Biyomühendislikle ilgili deneyleri tasarlayabilen ve verileri değerlendirip yorumlayabilen,
 • Biyomühendisliğin problemlerini anlayıp tanımlayabilen ve formülleştirme becerisine sahip,
 • Alanında etkin iletişim kurabilen,
 • Biyomühendislik uygulamaları ile ilgili olarak, toplumu ilgilendiren güncel konuları anlama ve değerlendirebilme yeteneğine sahip,
 • Tek ve çok disiplinli takım çalışmasına yatkın,
 • Etik değerlere saygılı,
 • Yeniliğe ve kendini yenilemeye açık,
 • Eğitim için bilgi ve teknoloji kullanımında yetkin,
 • Uzmanlık dalında güncel bilgileri edinmiş, araştırma ve teknolojik gelişmeye yatkın, ortak projelerde görev alabilecek

uluslararası düzeyde mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmektir.


2. Biyomühendislik Bölümü Çıktıları

Lisans ve lisansüstü düzeyde verdiği eğitim-öğretimle, yukarıda sıralanan program amaçlarına ulaşılabilmesi için öğrencilere kazandırılması gereken bilgi ve beceriler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 • Karşılaştığı problemleri çözmek için deney tasarlama, elde edilen sonuçları değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahip olan,
 • Biyomühendislik ile ilgili veri toplama, işleme, çözümleme ve yorumlama becerisine sahip olan,
 • Biyomühendislik ile ilgili problemleri tanımlama, moedelleme ve çözme yeteneğine sahip olan,
 • Etkin iletişim kurabilen,
 • Güncel konular hakkında bilgi sahibi olan,
 • Biyomühendislik uygulamalarında yerel ve küresel etkilerin bilincinde olan,
 • Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisine sahip olan,
 • Bireysel çalışma becerisine sahip olan,
 • Değişen dünyada ortaya çıkan gelişmelere uygun olarak hayat boyu öğrenme yeteneğine sahip olan

mezunlardır.