KOMISYONLAR

EĞİTİM VE AKREDİTASYON

-Prof. Dr. Mehmet Burçin Pişkin (Başkan)

-Prof. Dr. Musa Türker

-Doç. Dr. Murat Topuzoğulları (Kalite Koordinatörü, Müdek Koordinatörü)

-Prof. Dr. Didem Özçimen

-Doç. Dr. Serap Derman

-Arş Gör. Gülcan Ayşin Karaca

-Arş. Gör. Eda Nur Yetişkin Morkan

-Arş Gör. Başak Akın

İNTİBAK VE ÖNCEDEN KAZANILMIŞ YETERLİLİKLERİN TANINMASI KOMİSYONU

-Prof. Dr. Musa Türker

-Doç. Dr. Özlem Doğan Aydeniz

-Doç. Dr. Ayhan Bingölbali

-Doç. Dr. Yasemin Budama Kılınç

-Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Elalmış

-Arş Gör. Cem Özel

-Arş. Gör. Beyza Karacaoğlu

-Arş Gör. Selcan Akar

-Arş. Gör. Hilal Çalık

BİLİŞİM VE ANKET HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Doç. Dr. Cem Bülent Üstündağ (Bilişim Koordinatörü)

Doç. Dr. Esma Özerol  (Bitirme Tezi Koordinatörü)

Doç. Dr. Emrah Şefik Abamor (Anket Koordinatörü)

Arş Gör. Cem Özel (Anket, Web)

Arş Gör. Gülcan Ayşin Karaca (Sosyal Medya, Web)

Arş. Gör. Beyza Karacaoğlu (Sosyal Medya)

Arş Gör. Başak Akın

LABORATUVAR, GÜVENLİK VE ALTYAPI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Mehmet Burçin Pişkin (Başkan)

Prof. Dr. İbrahim Işıldak

Prof. Dr. Dilek Balık

Prof. Dr. Sevil Yücel

Prof. Dr. Musa Türker

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

Prof. Dr. Didem Özçimen (Mevlana Koordinatörü, Farabi Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Özer (Erasmus Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Benan İnan (Erasmus Koordinatörü)

Doç Dr. Alper Yılmaz (Uluslararsı Öğrenci Değişim Koordinatörü)

Arş. Gör. Ayça Aslan

Arş Gör. Eda Nur Yetişkin Morkan

Arş. Gör. Selcan Akar

ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER VE STAJ KOMİSYONU

Doç. Dr. Azade Attar (KOOP)

Prof. Dr. Serap Derman (Koordinatör)

Dr.Öğr. Üyesi Tuğba Özer

Arş. Gör. Dr. Mustafa Niğde 

Arş. Gör. Ayça Aslan

Arş. Gör. Cem Özel

Arş. Gör. Gülcan Ayşin Karaca

Arş. Gör. Eda Nur Yetişkin Morkan

Arş Gör. Selcan Akar

Arş. Gör. Başak Akın

Arş Gör. Hilal Çalık (KOOP)

Arş Gör. Beyza Karacaoğlu (KOOP)

MEZUNLARLA İLİŞKİLER, SOSYAL AKTİVİTELER VE TANITIM KOMİSYONU

Doç. Dr. M. Murat Özmen (Başkan)

Doç. Dr. Esma Özerol

Doç. Dr. Azime Erarslan

Arş. Gör. Muhammet Çelik

KALİTE KOMİSYONU

Doç. Dr. Murat Topuzoğulları (Koordinatör)

Arş. Gör. Ayça Aslan

Arş. Gör. Hilal Çalık

BOLOGNA KOMİSYONU

        Doç. Dr. Özlem Doğan Aydeniz

    Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Elalmış

Arş. Gör. Başak Akın

 

Komisyon görevlerine buradan ulaşabilirsiniz.