ERASMUS Programı
 1. Biyomühendislik bölümündeki ilgili görevliler, Erasmus öğrencilerinin işlemlerinin hangilerinden sorumludur?

Biyomühendislik Bölümü;

 

 • Erasmus değişim programı için karşı üniversite ve bölümlerle anlaşma yapılması,
 • Bu anlaşmalara uygun sayıda öğrencinin puanlarına ve tercih/uygunluk durumuna göre ilgili üniversitelere yerleştirilmesi,
 • Yapılan yerleştirmelerin Erasmus birimine bildirilmesi,
 • Karşı kuruma yerleşen öğrencilere dair bildirimlerin yapılması (nomination),
 • Feragat etmek veya kurum/dönem değiştirmek isteyen öğrencilerin ilgili dilekçelerinin değerlendirilip onaylanması (dilekçe örneklerine Erasmus+ birimi sayfasından ulaşılabilir),
 • Öğrencilerin gidecekleri üniversitede alacakları derslerin, saydırılacak bölüm derslerine uygunluğunun kontrol edilmesi ve öğrencilerin buna göre yönlendirilmesi,
 • Öğrencilerin hazırlayacağı Learning Agreement (LA) ve İntibak-A belgelerinin imzalanarak ilgili onay mercilerine gönderilmesi,
 • Gerekli görülmesi durumunda, öğrenci değişim programı kapsamında karşı kurumda bulunuyorken ders değişikliği yapılması ve buna göre yeni derslerin belirlenmesi ve ilgili LA ve İntibak-A belgelerinin güncellenerek tekrar imzaya gönderilmesi,
 • Öğrencinin dönüşte hazırlayacağı İntibak-B belgesinin kontrolü, notların üniversitemiz not sistemine göre belirlenmesi ve belgenin onay için fakülteye gönderilmesi

 

işlemlerinden sorumludur ve sadece bu konularla ilgilenmektedir. Bunların dışındaki tüm işlemler için niteliğine göre AB ofisi, karşı kurum ve ilgili mercilere başvurulması gerekmektedir.

 

 1.  Erasmus değişim programı kapsamında bir üniversiteye yerleşen öğrenciler karşı kurumdan e-mail aldıktan sonra bölümle birlikte yapılacak işlemler nelerdir, süreç nasıl yürütülecektir?

 

 • Yerleştirmeden sonra her öğrenci için bir görevli belirlenecektir. Öğrenciler bölümle ilgili yukarıda sayılan tüm işlemlerde sadece bu görevliyle görüşecektir.
 • Öncelikle öğrenci karşı kurumdan almak istediği dersleri belirleyip, her bir dersin karşısına bölüm derslerinden o ders yerine saydırılmasını istediği dersi yazarak, bu derslerin içeriklerinin bulunduğu linklerle birlikte ilgili görevliye gönderir. Derslerin görevli tarafından onaylanmasından sonra LA belgesini (before the mobility kısmı) hazırlar ve gönderir. Bu belge bölüm koordinatörü ve Erasmus ofisi tarafından onaylanacaktır.
 • LA belgesinin karşı kurumca onayının ardından İntibak-A öğrenci tarafından hazırlanarak ilgili görevliye gönderilir ve imzalanarak fakülteye onay için gönderilir.
 • Öğrencinin karşı kurumda bulunduğu süre zarfında, çeşitli nedenlerden dolayı ders değişikliği yapılması gerekebilir. Bu durumda yeni derslerin ve karşılıklarının ilgili görevli tarafından onaylanması, LA (during the mobility kısmı) ve İntibak-A belgelerinin öğrenci tarafından tekrar hazırlanarak görevliye iletilmesi, bölüm tarafından imzalanıp fakülteye gönderilmesi gerekmektedir.
 • Öğrenciler dönüşte İntibak-B formunu hazırlayarak, karşı kurumdan aldıkları transkriptle birlikte ilgili görevliye gönderir. Üniversitemiz not sistemine göre notlar belirlenir ve imzalanarak onay için fakülteye gönderilir.

 

 1. Erasmus+ Programdan Kimler, Nasıl Faydalanabilir?

 

AB üyesi ülkeler ve AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye) arasında hareketlilik faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

 

Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne başvurarak Erasmus+ Üniversite Beyannamesi - EÜB (Erasmus+ University Charter - EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci, akademik ve idari personeli Erasmus+ ve Programı kapsamındaki tüm faaliyetlerden faydalanabilir.

 

 1. Değişim öğrencisi olarak kimlerin başvurusu kabul edilir?

 

1. Öğrenciler en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez.

 

2. Lisans 1. sınıf öğrencileri değişimden faydalanamaz.

 

3. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri değişimden faydalanabilir.

 

4. Önlisans/Lisans öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.20/ 4.00 olmalıdır. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır.

 

5. Değerlendirmelerde; öğrenim ve staj hareketliliği için Akademik başarı puanının % 50’si,  Yabancı Dil Sınav Sonucunun % 50’si alınarak bölümler bazında sıralama yapılır.

 

6. Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması gerekmektedir.

 

7. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmalıdır.

 

 1. Programdan yararlanabilmek için ilk şart nedir?

 

Erasmus+ Programından yararlanmanın ön koşulu okuduğunuz bölüm ile Programa katılan bir başka ülkede bulunan bir üniversitenin ilgili bölümü arasında yapılmış bir kurumlararası anlaşmanın bulunmasıdır. Dolayısıyla Erasmus+ Programı vasıtasıyla yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler öncelikle bölüm veya fakültelerindeki koordinatörleriyle görüşmeli ve yurtdışında değişime gidebilecekleri eğitim kurumları hakkında bilgi edinmelidirler.

 

 1. Karşı kurum ne demektir? YTÜ ile anlaşması olmayan bir kuruma gidemez miyim?

 

Karşı kurum, YTÜ ile Erasmus+ Programı çerçevesinde Kurumlararası Anlaşma (Inter-institutional Agreement) vasıtasıyla anlaşma yapmış yabancı bir yükseköğrenim kurumudur. Değişim öğrencisi olarak bulunmak istediğiniz kurum ile kendi okulunuz arasında böyle bir anlaşma olmaması durumunda Erasmus+ öğrenim hareketliliği değişim öğrencisi olmanız mümkün değildir. Bu sebeple gitmek istediğiniz kurumları ve bölümünüzün anlaşmalı olduğu kurumları iyi analiz etmeniz ve bu süreçte Bölüm Erasmus Koordinatörünüz ile iletişim halinde olmanız gerekmektedir.

 

 

 1. Konaklama ile ilgili olarak bana kim yardımcı olabilir?

 

Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinden faydalanacak kişilere kalacak yer ayarlanması yükseköğretim kurumlarının sorumluluğunda değildir. Ancak, öğrencisi olunan ve misafir olunacak kurumların AB Ofisleri öğrencilere nerede kalınabileceği konusunda bilgi vererek, varsa tecrübelerini paylaşabilirler. Konaklama konusunda gerekli bilgilere gideceğiniz kurumun web sayfası ya da bizzat karşı kurumla iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

 

 1. Ulusal Hibe ve Burslar

 

Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerin yurtdışında faaliyetlerini gerçekleştirdikleri süre zarfında, halihazırda aldıkları yükseköğretim burslarının ve kredileri devam eder. Bu kazanım öğrencinin yurt dışındaki öğrenim/staj faaliyeti sırasında sonlandırılamaz, kesintiye uğratılamaz ve azaltılamaz.

 

Yükseköğretim kurumları ulusal burs veya kredi başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin Erasmus+ hibesinden yararlanma hakkına sınırlama getiremez. Ulusal burslara veya kredilere başvuru hakkını kazanamayan öğrenciler de Erasmus+ hibesine müracaat edebilirler.

 

 1. Planlanan Faaliyet Dönemi Tamamlanmadan Dönülmesi

 

Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen Genel Teklif Çağrısı’nda belirtildiği üzere, öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari 3 ay, staj hareketliliği faaliyetleri asgari 2 ay sürer. Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda sözkonusu hareketlilik için hiç hibe ödemesi yapılmaz.

 

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir. Bir durumun mücbir sebep sayılıp sayılmayacağı Ulusal Ajans ile yapılan görüşmeler sonrasında kesinleşir.