Geçiş ve İntibak Süreçleri
 1. Derslerin eşdeğer sayılabilmesi için ne gibi kriterler gerekiyor?

Bölüm İntibak Komisyonu tarafından bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esaslarında belirtilen hususlara uyulması gerekir. Yönergenin en güncel versiyonuna http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ web adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 1. Dersimin içeriği eşdeğer sayılacak derse en az %75 benziyor ama dersim eşdeğer sayılmamış.

 

Ders eşdeğerliği için ders içeriklerinin dışında kredisinin en az %66’sını sağlaması gerekiyor. Ayrıca eş değer sayılacak dersin laboratuvarı dersi varsı eşdeğer sayılacak dersin de laboratuvarının benzemesi  gerekmektedir.

 

 1. Dersimin kredisi eşdeğer sayılacak derse en az %66’sını sağlıyor ama dersim eşdeğer sayılmamış.

Ders eşdeğerliği için ders içeriklerinin en az %75’i benzemesi gerekmektedir. Ayrıca eş değer sayılacak dersin laboratuvarı dersi varsı eşdeğer sayılacak dersin de laboratuvarının benzemesi  gerekmektedir.

 

 1. Dersimin kredisi, içeriği ve laboratuvar dersini sağlamasına rağmen eşdeğer sayılmamış.

Bu kriterlerin dışında ders dilinin aynı olması gerekmektedir. (İngilizce dersler için eşdeğer sayılacak derslerin İngilizce olması gerekmektedir. Türkçe verilen dersler için Türkçe veya ingilizce olabilmektedir.)

 

 1. Yüksek lisans ve doktora derslerinin intibakı yapılır mı?

İntibakı yapılacak derslerin aynı düzeyde olması şartı ile yapılır. Yüksek lisans ve doktora derslerin lisans dersleri ile intibakı yapılamaz.

 

 1. İntibak işlemleri için başvurular ne zaman yapılmalıdır ve başvuru için hangi belgeler gereklidir?

YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esaslarına göre öğrencinin, ders eşdeğerlilik (muafiyet) başvurusunu, en geç kayıt yaptırdığı tarihi izleyen ilk hafta içerisinde kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına bir dilekçe ile yapması gerekir. Bu süreden sonra yapılacak olan ders eşdeğerlilik (muafiyet) başvuruları kabul edilmez. (12.04.2018 tarih ve 2018/02-07 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

Bu dilekçe ekinde intibakı yapılması istenilen derslerin,

 1. Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuar-Kredi / T-U-L-K),
 2. Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),
 3. Not Çizelgesi (Transkript)

yer almalıdır. Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olması gerekir.

 

 1. Hazırlık sınıfını geçtim/İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYT)’na girerek hazırlık sınıfından muaf sayıldım/ TOEFL, IELTS vs. gibi dil belgelerim bulunuyor. Almam gereken ingilizce derslerden muaf sayılır mıyım?

YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esaslarına göre Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen İngilizce derslerinin muafiyet işlemi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönergesi dikkate alınarak Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılır.(24.12.2015 tarih ve 2015/04-5 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

 

 1. İntibak dosyama itiraz edebilir miyim? Bunun için ne yapmalıyım?

Onaylanan intibak formuna itiraz durumunda, itiraz süresi en geç eğitim-öğretim yılının üçüncü haftasının sonuna kadardır. İmzalı itiraz dilekçenizi Bölüm Öğrenci İşlerine bioeng@yildiz.edu.tr mail atmalısınız. İtirazlar bölüm intibak komisyonunca değerlendirilir ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılının beşinci haftasında sonuçlandırılır.

 

 1. İntibak dosyama itiraz edebilir miyim? Bunun için ne yapmalıyım?

Onaylanan intibak formuna itiraz durumunda, itiraz süresi en geç eğitim-öğretim yılının üçüncü haftasının sonuna kadardır. İmzalı itiraz dilekçenizi Bölüm Öğrenci İşlerine bioeng@yildiz.edu.tr mail atmalısınız. İtirazlar bölüm intibak komisyonunca değerlendirilir ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılının beşinci haftasında sonuçlandırılır.