KOOP Eğitim Modeli

KOOP (İşletmede Mesleki Eğitim)

 

KOOP Hakkında

 

İşletmede Mesleki Eğitim kapsamında uygulanan YTÜ KOOP Modeli (CO-OP- Cooperative Education), geleneksel stajın yeniden tanımlanmış inovatif halidir. KOOP'un amacı, üniversite ile iş dünyası arasındaki bağı daha organik biçimde içselleştirerek kuvvetlendirmektir. Üniversite, KOOP yapmak isteyen öğrenciyle uygun sektördeki işvereni tanıştırır. İşveren de aradığı nitelikteki öğrenciyi KOOP Eğitimi süresince iş hayatına hazırlamaya başlar.

Çoğunlukla stajla karıştırılan KOOP, üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlar. Bu bağlamda altı çizilmesi gereken nokta, belli programlarda var olan stajın bir zorunluluk olduğudur; KOOP ise gönüllülük esasına dayanır. 

 

Ayrıntılı bilgi için http://www.koop.yildiz.edu.tr/ sitesine ulaşabilirsiniz.

 

YTÜ Biyomühendislik KOOP süreci hakkında 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen bilgilendirme sunumu için tıklayınız.

 

İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi

 

İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi 20.04.2021/04-04 gün ve sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiş, 30.07.2021/06-07 gün ve sayılı Senato kararı ile bugünkü halini almıştır.

YTÜ KOOP yönergesinin en güncel hali için tıklayınız.

 

İşletmede Mesleki Eğitim Başvuruları Hk.

 

Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminden itibaren KOOP (İşletmede Mesleki Eğitim) başvuruları ve diğer tüm işlemler Otomasyon Sistemi (https://kariyer.yildiz.edu.tr/giris) üzerinden yapılacaktır. Uygulama şifreleriniz ile giriş yapabilirsiniz. Uygulama şifrenizi bilmiyorsanız ‘’Parolamı Unuttum’’ kısmı aracılığıyla öğrenebilirsiniz. 

 

2022-2023 KOOP Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi takvimi için tıklayınız.

 

YTÜ Biyomühendislik anlaşmalı kurumlar ve kontenjan bilgileri tıklayınız. (Güncellendi: 31.01.2024) 

 

YTÜ Biyomühendislik İşletmede Mesleki Eğitim müfredatı için tıklayınız.

 

Başvuru Koşulları (8. Dönem Başvuruları için):

 

1. BYM4382 İmmünoloji dersinden başarılı bir not ile geçmiş olmak

2. En az 7. yarıyılda eğitim görüyor olmak

3. AGNO değerinin 3.4 ve üzeri olması

4. Alttan dersin bulunmaması

5. ÇAP/Yan dal öğrencileri için: Başka bölümden ders almıyor olmak

 

2. ve 4. Yarıyıl Sonundaki Öğrenciler İçin:

 

Lisans eğitimine KOOP müfredatıyla devam etmek isteyen 2. ve 4. yarıyıl sonundaki öğrencilerin başvuruları aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde alınacaktır.

 

YTÜ Biyomühendislik İşletmede Mesleki Eğitim müfredatı için tıklayınız.

 

Akademik Dönem

Hafta

 

Tarih Aralığı

Bahar

18-20.

İşletmede Mesleki Eğitim

Başvuruları

 

Bütünleme notlarının İlanından 2 gün sonra başlar ve Yaz Okulu başlangıç günü biter

Bahar

21.

İşletmede Mesleki Eğitim

Başvuruları Sonuçları İlanı

Yaz Okulu başlangıcından 2 gün sonra

 

 

 

İşletmede Mesleki Eğitim Dökümanları

 

1) Başvuru için kullanılacak form:

-FR-1726-İşletmede Mesleki Eğitim Başvuru ve Tercih Formu (İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesinde EK-1 olarak anılmakta)

 

2) KOOP Öğrencisi olunca doldurulacak formlar:

-FR-1763-İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamalı Eğitim Kabul Formu (İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesinde EK-2 olarak anılmakta)

-FR-1727-İşletmede Mesleki Eğitim Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi

 

8. döneminde başvuru yapmış ve başvurusu kabul edilmiş öğrencilerimizin 09.02.2013-13.02.2023 tarihleri arasında firmalarla yapacakları görüşmelerin ardından “FR-1763-İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamalı Eğitim Kabul Formu’’ ve “FR-1727-İşletmede Mesleki Eğitim Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi Formu” onaylatmaları KOOP Eğitimine başlayabilmeleri ve SGK işlemlerinin eksiksiz tamamlanabilmesi için büyük önem arz etmektedir.

 

FR-1763-İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamalı Eğitim Kabul Formu’’ ve “FR-1727-İşletmede Mesleki Eğitim Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi Formu” işletmeye onaylatıldıktan sonra kopyası Biyomühendislik Bölümüne (Araş. Gör. Hilal Çalık veya Araş. Gör. Beyza Karacaoğlu'na) ve orijinali de Fakülte Staj Ofisine teslim edilmelidir. Form teslimleri için son tarih 13.02.2023tür.

 

Fakülte tarafından SGK işlemlerinin gerçekleştirilmesi 13.02.2023-23.02.2023

 

Öğrencilerin KOOP Eğitimi süreci 27.02.2023-03.06.2023 tarihleri arasında olacaktır. 

 

3) KOOP Eğitimi Sırasında kullanılacak belgeler:

-FR-1730-İşletmede Mesleki Eğitim Haftalık-Aylık Çalışma Raporu (İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesinde EK-3 olarak anılmakta)

 

İşletmede Mesleki Eğitim kapsamında işletmede yapılan çalışmaların sunumu ve not girişleri 05.06.2023-09.06.2023

 

4) KOOP Eğitimi Bitiminde kullanılacak formlar:

-FR-1728-İşletmede Mesleki Eğitim Öğrenci Değerlendirme Formu (İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesinde EK-4 olarak anılmakta)

-FR-1729-İşletmede Mesleki Eğitim Öğrenci İşletme Değerlendirme Anket Formu

 

 

YTÜ Biyomühendislik KOOP Komisyonu

 

Doç. Dr. Azade Attar (aattar@yildiz.edu.tr)

Arş. Gör. Hilal Çalık (hcalik@yildiz.edu.tr)

Arş. Gör. Beyza Karacaoğlu (beyzak@yildiz.edu.tr)