Tez ve Proje Taslakları

Lisans ve lisansüstü eğitimi boyunca ihtiyaç duyacağınız tüm formlara üniversitemizin Kalite Koordinatörlüğü  sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Proje ve Bitirme Tezi Dersleri Hakkında: Bitirme Tezi ve Proje derslerini alan öğrencilerin tez ve projelerini ekte verilen şablonları kullanarak hazırlamaları gerekmektedir.

Tez ve proje tesliminde, çalışmanın orijinalliğiyle ilgili sayfa öğrenci tarafından imzalanmalıdır.

Tez Şablonu (Türkçe)

Tez Şablonu (İngilizce)

Tez Teslim Formu

Bitirm Tezi Değerlendirme Formu

Bitirme Tezi Yönergesi

Proje Şablonu (Türkçe)

Proje Şablonu (İngilizce)

Proje Değerlendirme Formu

Proje Teslim Formu

Proje Yönergesi